2018. április 24. kedd. Ma György, holnap Márk ünnepli a névnapját.

   

Általános iskolai beíratkozás

suli_homl

Iskolai beiratkozás

A Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola értesíti a szülőket, hogy a 2017/2018 -as tanévre iskolánk 1. évfolyamára a beiratkozás ideje:

 

 1. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között,
 2. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között,

A beiratkozás helye:  Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola,

3792 Sajóbábony, Iskola tér 1.

Az iskola körzete Sajóbábony város területe. Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában),
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

– állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes),

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása-előírásai az irányadók.)

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

A hit-és erkölcstan, valamint etika oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek!