2017. október 19. csütörtök. Ma Nándor, holnap Vendel ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás címek felülvizsgálatáról

SajobabonyTisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága által bevezetésre kerül az ún. Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR Rendelet) írja elő.

A KCR Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A KCR Rendelet előírja a jegyző számára az illetékessége területén található címek felülvizsgálatát, meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni a munkafolyamat ellátása során.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra.

Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatom Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.sajobabony.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

 

Sajóbábony, 2017. június 06.

 

Király Gáborné sk.

     jegyző