2019. január 20. vasárnap. Ma Fábián, Sebestyén, holnap Ágnes ünnepli a névnapját.

   

Felhívás ebösszeírásra

CímerFELHÍVÁS

SAJÓBÁBONY VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA.

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Sajóbábony Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Sajóbábony Város területén 2018. május 07-től május 22-ig terjedő időszakban Sajóbábony közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a -a kiemelt szövegre részre kattintva letölthető- formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. 

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „ Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal 3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2. szám alatt a Titkárságon, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról a www.sajobabony.hu oldalról. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, illetve a 46/549-030 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: postai úton a
Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal, 3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2. sz. címére,

vagy személyesen munkaidőben a hivatal titkárságán,
vagy a hét minden napján a Polgármesteri Hivatal (bejárat mellett elhelyezett) postaládájába bedobva,

faxon a 06-46/549-031 fax számra,

elektronikusan a hivatal@sajobabony.hu elektronikus levélcímre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. május 22.

Csak aláírással ellátott adatlap fogadható el érvényesként!

A korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

 Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Király Gáborné sk. jegyző

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP”- nyomtatványhoz

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
A IV. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.