2020. június 4. csütörtök. Ma Bulcsú, holnap Fatime ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – kereskedelmi ellenőrzésről

Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokú kereskedelmi hatóság 2019. évi hatósági ellenőrzési terve

 

Készült az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-a alapján.

 

Általános megállapítások:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 9. §-a, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény 25. §-a értelmében a jegyző ellenőrzi a kereskedők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, ide értve a kereskedők nyilvántartásba vett adatainak változására, a tevékenység megszüntetésére irányuló bejelentések megtételét is.

Az ellenőrzés célja:

A vonatkozó jogszabályi előírások betartása, a nyilvántartás közhitelességének, valamint a kereskedelmi tevékenység törvényes működésének biztosítása, a fogyasztók érdekeinek, ugyanakkor a vállalkozás szabadságának figyelembe vételével.

Ellenőrzés kiemelt szempontjai:

Az adatváltozások, a végzett tevékenység, forgalmazott termékek módosításának, valamint a tevékenység megszűnésének bejelentése. Az üzletekről vezetett nyilvántartást alapul véve szúró próbaszerűen történik az ellenőrzés.

 

Ellenőrzési időszak:

2019. május 01. – 2019. december 31.

 

Ellenőrzés eszközei, módja, menete:

 1. Az érintett kereskedőkhöz a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal munkatársa iratbekéréssel, tájékoztatás kéréssel fordulhat, valamint helyszíni ellenőrzést végezhet.
 2. A helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél megkapja.
 3. Az ellenőrzés során összevetésre kerül a kereskedő legutolsó működési engedélyben, igazolásban és a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvbe foglaltak a kereskedőkről vezetett hatósági nyilvántartásunk és a cégnyilvántartás adataival.

Ellenőrzések ütemezése:

Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan.

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:

 1. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy a szolgáltató bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja vagy az előírt adatváltozást elmulasztja bejelenteni, az ellenőrző hatóság bírságot szab ki.
 2. Abban az esetben, ha a szolgáltató megfelel az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

 

 1. Amennyiben a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés másként nem biztosítható az ellenőrző hatóság az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, illetve a megfelelő igazolásig legfeljebb 90 napra megtiltja az adott tevékenység folytatását vagy az üzletet ideiglenesen bezárja.

 

Ellenőrzések koordinálásáért felelős személy:

dr. Jelcs Zita Gabriella, igazgatási ügyintéző

 

Ellenőrzést szabályozó jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)
  Kormányrendelet

 

 Sajóbábony, 2019. április 08.

 

Király Gáborné

     Jegyző