Akadálymentes változat

2020. augusztus 5. szerda. Ma Krisztina, holnap Berta, Bettina ünnepli a névnapját.

Hírek Önkormányzat

2017-06-06

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága által bevezetésre kerül az ún. Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR Rendelet) írja elő.

A KCR Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A KCR Rendelet előírja a jegyző számára az illetékessége területén található címek felülvizsgálatát, meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni a munkafolyamat ellátása során.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra.

Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatom Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.sajobabony.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Sajóbábony, 2017. június 06.

Király Gáborné sk.

     jegyző

2015-04-09

TÁJÉKOZTATÓ

Fotovoltaikus rendszer telepítése Sajóbábony Város Önkormányzat épületein.

 Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott,, Fotovoltaikus rendszer telepítése Sajóbábony Város önkormányzati épületeiben” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0422 jelű pályázatát nyerte meg  Önkormányzatunk. A pályázat 2014 őszén került benyújtásra, amit az Irányító Hatóság vezetője 30.149.172 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt.

 A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015. augusztus 31.

 A projekt célja: Sajóbábony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közösségi épületeinek megújuló energián alapuló fejlesztése, így járulva hozzá az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozásához.

A projekt megvalósítása során az energetikai mutatók javítása érdekében 40,2 kVA teljesítményű napelemes rendszer telepítése történik Sajóbábony Város Önkormányzatának épületein. A nyertes pályázat a következő épületeket érinti:

– 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2 (Polgármesteri Hivatal)

– 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2 (Szabadidőközpont és Könyvtár)

– 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. (1. számú Óvoda)

– 3792 Sajóbábony, Kossuth Lajos út 46. (2. számú Óvoda, tagóvoda)

– 3792 Sajóbábony, Iskola tér 3. (szociális közétkeztetés)

– 3792 Sajóbábony, Arany János út 5. (régi bölcsöde épülete)

– 3792 Sajóbábony, Sporttelep

A fejlesztés hatására évi 40,2 kVA tonna ÜHG csökkenést érünk el, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamos-energia) évi 0,0501 GWh, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedése évi 180,270GJ.

Indokoltság: Az Önkormányzat jelentős anyagi terhet ró az épületek üzemeltetési költsége, elsődleges cél a fenntartási költségek csökkentése, a projekt általános célja az Európai Unió elvárásainak megfelelően a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia felhasználáson alapuló villamos-energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.

Kelt Sajóbábony, 2015. február 03.

 dr. Szilva István

polgármester