Akadálymentes változat

2020. október 29. csütörtök. Ma Nárcisz, holnap Alfonz ünnepli a névnapját.

Lakossági Archive

Tájékoztatás – BMH

Közzétéve: 2020-10-27 -> Jelcs Zita

Hirdetmény – községi zárlat elrendelése

Közzétéve: 2020-10-22 -> Jelcs Zita

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítás miatt Sajóecseg, Sajóbábony, Sajókeresztúr, Sajóvámos, Sajósenye, Szirmabesenyő települések teljes közigazgatási területére azonnali hatállyal községi zárlatot rendelt el.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítás miatt Sajóecseg, Sajóbábony, Sajókeresztúr, Sajóvámos, Sajósenye, Szirmabesenyő települések teljes közigazgatási területére azonnali hatállyal községi zárlatot rendelt el.

 

A határozat elérhető itt.

Pályázati felhívás – kisgyermeknevelő

Közzétéve: 2020-10-20 -> Jelcs Zita

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 	határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: 	Teljes munkaidő A munkavégzés helye: 	Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Kossuth út 59. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 	0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása. Illetmény és juttatások: 	Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 	jogállásáról szóló 	1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő, • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Szakmai önéletrajz • Végzettséget,képzettséget igazoló okiratok másolata • Erkölcsi bizonyítvány • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul mind a Kiíró, mind a fenntartó általi személyes adatainak kezeléséhez, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje:	2020. november 3. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 70/882-8696 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: 	• Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-253/2020. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. 	• Elektronikus úton Juhász Judit részére a ovoda@sajobabony.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerülhet sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek. A nyertes pályázó személyéről az óvodavezető dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 6. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •	 www.sajobabony.hu - 2020. október 19. •	 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Sajóbábony Város Önkormányzata munkavállalóit az alábbi plusz juttatásokban részesíti: keresetkiegészítés, cafeteria, munkaruha,, jutalom, stb. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 19.Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. Bővebben »

Tájékoztatás – hulladék szállítás

Közzétéve: 2020-10-19 -> Jelcs Zita

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja a kedves ügyfeleit, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik az október 23-ai ünnep alkalmával.

Tájékoztatás – közmeghallgatás

Közzétéve: 2020-10-15 -> Jelcs Zita

Tájékoztatás 	Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2020. (IX.29.) döntése alapján közmeghallgatást tart. Időpont:				2020. október 27. (kedd) 17:00 óra Helyszín:				Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 					(3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 1. emelet)  Sajóbábony, 2020. október 15.  dr. Szilva István sk.   							  polgármesterSajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2020. (IX.29.) döntése alapján közmeghallgatást tart.

Időpont: 2020. október 27. (kedd) 17:00 óra

Helyszín: Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 1. emelet)

  

Sajóbábony, 2020. október 15.

 Dr. Szilva István sk.

polgármester

Meghívó – testületi ülés

Közzétéve: 2020-10-15 -> Jelcs Zita

M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján         a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.  Az ülés időpontja: 		2020. október 27. (kedd) 10.00 óra Az ülés helye: 	             Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Napirend: 1.	Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 2.	 Élelmezési Szabályzat felülvizsgálata. 3.	Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének megtárgyalása. 4.	Sajóbábony Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 		 5.	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról. 6.	Indítványok, bejelentések. A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére számítok. Kérem, esetleges távolmaradását a 46/549-030 telefonszámon jelezni szíveskedjen.  Sajóbábony, 2020. október 15.			    Tisztelettel:      		dr. Szilva István sk.    polgármesterMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2020. október 27. (kedd) 10.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Bővebben »

Tájékoztatás – rendkívüli szünet elrendeléséről

Közzétéve: 2020-10-14 -> Jelcs Zita

Tisztelt Szülők !  Arról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva  a Sajóbábonyi Szivárvány Óvodában és a Pitypang Tagóvodájában (3792 Sajóbábony, Erkel F. út 4. és Sajóbábony, Kossuth utca 46.) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt  2020. október 12. napjától 2020. október 19. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el. Az Intézmény Vezetője - a fenntartóval történő együttműködésben - a szükséges intézkedéseket megtette, az épületek fertőtlenítése megtörtént. 2020. október 20. napjától (keddtől) az óvoda ismét várja falai közé az egészséges gyermekeket.  Dr. Szilva István polgármester

Tisztelt Szülők !

Arról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva

a Sajóbábonyi Szivárvány Óvodában és a Pitypang Tagóvodájában (3792 Sajóbábony, Erkel F. út 4. és Sajóbábony, Kossuth utca 46.) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2020. október 12. napjától 2020. október 19. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el.

 

Az Intézmény Vezetője – a fenntartóval történő együttműködésben – a szükséges intézkedéseket megtette, az épületek fertőtlenítése megtörtént.

 

 1. október 20. napjától (keddtől) az óvoda ismét várja falai közé az egészséges gyermekeket.

 

 

 

Dr. Szilva István

polgármester