Akadálymentes változat

2022. június 30. csütörtök. Ma Pál, holnap ünnepli a névnapját.

Archive for május, 2022

Tájékoztatás-Kormányablakbusz

Közzétéve: 2022-05-30 -> Semseyné Kovács Anita

HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST WWW.KORMANYABLAK.HU 2022. június 7. (kedd) 9.00 - 12.00 SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. INTÉZHETŐ ÜGYEK: Többek közt a lejárt okmányok cseréje, például  személyi igazolvány  útlevél  jogosítvány  lakcím  diákigazolvány (Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.)

Read More …

Közzétéve: 2022-05-27 -> Ács Timea

Tisztelettel várjuk Sajóbábony város lakosságát megemlékezésünkre!

Bővebb információ az alábbi plakáton:

 

Read More …

Közzétéve: 2022-05-25 -> Márton Ferenc

Tájékoztatás-ÉRV Zrt.

Közzétéve: 2022-05-20 -> Semseyné Kovács Anita

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sajóbábony, Ady E. úti ivóvíz vezeték karbantartása miatt a településen 2022. május 24-én (kedd) 8:00 és 14:00 óra között az ivóvíz-szolgáltatás alábbi utcákban szünetelni fog: Kossuth L. út 1. szám, Ady E. út 2-38. szám, Ady E. út 1-61. szám. ÉRV Zrt. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sajóbábony, Ady E. úti ivóvíz vezeték karbantartása miatt a településen 2022. május 24-én (kedd) 8:00 és 14:00 óra között az ivóvíz-szolgáltatás alábbi utcákban szünetelni fog:

Kossuth L. út 1. szám, Ady E. út 2-38. szám, Ady E. út 1-61. szám.

ÉRV Zrt.

 

Meghívó-Testületi ülés

Közzétéve: 2022-05-20 -> Semseyné Kovács Anita

M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés időpontja: 2022. május 31. (kedd) 10.00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 2. Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. 3. Tájékoztató a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról. 4. Tájékoztató a Sajóbábony város önkormányzati társulásban való részvételéről. 5. Tájékoztató a Könyvtári Szolgáltató Rendszer működéséről. 6. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására, könyvvizsgálói jelentés jóváhagyására. 7. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2021. évi jelentéséről. 8. Indítványok, bejelentések. Sajóbábony, 2022. május 18. Tisztelettel: dr. Szilva István sk. polgármesterMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2022. május 31. (kedd) 10.00 óra

Az ülés helye:                           Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.)

 

Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről.
  2. Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
  3. Tájékoztató a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról.
  4. Tájékoztató a Sajóbábony város önkormányzati társulásban való részvételéről.
  5. Tájékoztató a Könyvtári Szolgáltató Rendszer működéséről.
  6. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására, könyvvizsgálói jelentés jóváhagyására.
  7. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2021. évi jelentéséről.
  8. Indítványok, bejelentések.

Sajóbábony, 2022. május 18.                                  

Tisztelettel:

 Szilva István sk.

 polgármester

Hirdetmény- Integrált Településfejlesztési Stratégia

Közzétéve: 2022-05-19 -> Semseyné Kovács Anita

 HIRDETMÉNY Tájékoztatjuk Önöket, hogy Sajóbábony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elkészíttette a 2021-2027-es időszakra szóló középtávú stratégiai dokumentumát. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 7 évet felölelő, városfejlesztési dokumentum, amely célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megvalósíthatóságához a települési fejlesztési célok, prioritások, intézkedések és programok rögzítése. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében az önkormányzat partnerségi rendelete szerint - a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, a stratégia Megalapozó Vizsgálatát a város honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatjuk. Észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett 2022. június 9 -ig adhatják meg írásban Sajóbábony Város Önkormányzata címére (3792 Sajóbábony Bocskai u.2.), vagy elektronikus levélben a hivatal@sajobabony.hu e-mail címre. Sajóbábony, 2022. május 19. Dr. Szilva István sk. polgármester

 

A két dokumentum elérhető itt: Integrált Településfejlesztési Stratégia, a stratégia Megalapozó Vizsgálata.

 

Tájékoztatás-Nyári szünidei gyermekétkeztetés

Közzétéve: 2022-05-18 -> Semseyné Kovács Anita

Tájékoztató Nyári szünidei gyermekétkeztetésről Tisztelt Szülő, törvényes képviselő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 13/A. § és 13/B. § előírja a települési önkormányzat számára, hogy szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítsa. Akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet május 1. napján fennáll Sajóbábony Város Önkormányzata a nyári szünidei gyermekétkeztetést a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Konyhájáról az étel elvitelével biztosítja. Kérem a szülőket, hogy gondoskodjanak ételhordó beszerzéséről, folyamatosan ügyelve annak megfelelő állapotára és tisztaságára. 2021/2022. tanév rendjéről szóló az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete alapján a 2021/2022. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda), a 2022/2023. tanév első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) A nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartama: Iskolás gyermekek részére a nyári szünet időtartama alatt: 2022. június 16. napjától (csütörtök) – 2022. augusztus 22. napjáig (hétfő,utolsó szünidei étkezési nap) 43 munkanap Óvodások részére az óvoda zárva tartása alatt 2022. július 04. napjától (hétfő)- 2022. július 15. napjáig (péntek) kivéve 2022. július 18. (hétfő) – 2022. július 22. (péntek) terjedő időszakot, amikor a konyha zárva tart. Az ebéd elvitelének helyszíne: Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Konyhája. (3792 Sajóbábony, Széchenyi 1 fsz.1) Az elvitel időpontja: 11:30 és 13:00 óra között. Ha változás következik be az ebéd elvitelével kapcsolatban kérem a konyha felé jelezze. Amennyiben szülő vagy törvényes képviselő a nyári szünidei étkeztetést a nyári szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére úgy a nyilatkozatot 2022. június 03 (péntek) napjáig, kell benyújtani Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Konyhája Vezetőjéhez. (Sajóbábony, Széchenyi 1 fsz.1.) A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. Sajóbábony, 2022. május 12. Király Gáborné sk. JegyzőTisztelt Szülő, törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.  §-a,  valamint  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és  az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 13/A. § és 13/B. § előírja a települési önkormányzat számára, hogy szünidei gyermekétkeztetés Bővebben »