2017. október 19. csütörtök. Ma Nándor, holnap Vendel ünnepli a névnapját.

   

Óvodai beíratkozás

szivarvany-iras-nelkulSajóbábony Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha Pitypang Egységes Óvoda – Bölcsőde tagóvodájába a 2017/2018-as nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 08.00-16.00

2017. április 21. (péntek) 08.00-16.00

A beíratás helye:

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha

3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

Az óvoda felvételi körzete:

Sajóbábony Város teljes közigazgatási területe

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha Pitypang Egységes Óvoda – Bölcsőde tagóvodája nemzetiségi neveléssel (roma nemzetiséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése, magyar nyelven, helyi program alapján), továbbá integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkozik.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

Az óvodában a 2017/2018-as nevelési év 2017. szeptember hó 1. napjától 2018. augusztus hó 31. napjáig tart.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja:

2017. szeptember 1.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus hó 31. napjáig a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt vennie.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon gyermekek számára, akik 2017. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az egységes óvoda-bölcsődei csoportba azokat a bölcsődés korú gyerekeket lehet beíratni, akik 2017. augusztus hó 31. napjáig betöltik 2. életévüket és a szülők dolgoznak.

Előfelvételes jelentkezésre /2017. augusztus 31. után betöltött 2. év/ szintén most van lehetőség!

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

 

Az óvodavezető 2017. május hó 30. napjáig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.