2020. március 30. hétfő. Ma Zalán, holnap Árpád ünnepli a névnapját.

   

Választás

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását.

Sajóbábonyi Helyi Választási Iroda Vezetője: Király Gáborné jegyző

Címe: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

Telefonszám: 06-46-549-030

Fax.: 06-46-549-031

E-mail:hivatal@sajobabony.hu

Helyi Választási Bizottság határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetősége: www.sajobabony.hu

 

Helyi Választási Bizottság Elnöke: Oroszné Kovács Ildikó

Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese: Kecskeméti Anikó

Helyi Választási Bizottság Tagja: Hegedűs Zoltánné

Címe: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

Telefonszám: 06-46-549-030

Fax.: 06-46-549-031

E-mail: hivatal@sajobabony.hu

A választási eljárás fontosabb határidői és határnapjai:

 • A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.
 • Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
 • Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A választási eljárásban használandó nyomtatványok közül

 • ajánlóív igénylése,
 • mozgóurna iránti kérelem,
 • kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz,
 • kérelem külképviseleten történő szavazáshoz.

A nyomtatványok megtalálhatóak a www.sajobabony.hu honlap VÁLASZTÁS felületén, valamint a www.valasztas.hu   honlapon.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

 1. a) a helyi választási irodához
 2. aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
 3. ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
 4. ac) október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
 5. b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.

A választáson képviselő-jelöltként, polgármester-jelöltként indulni kívánó választópolgár számára fontos információk:

Ajánlás

Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A helyi választási irodák elérhetőségei a honlapon megtalálható. (www.sajobabony.hu).

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján –  igényelhet. Az igény bejelentésére az A4  jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor

 • a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
 • a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy
 • korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magába foglaló megyében egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

Az ajánlóívek átvétele

A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.

Az egyéni listás jelölt kiesése

A jelölt kiesik, ha

-elhunyt,
-a választójoga megszűnt,

-a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
-a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.

 

A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.

További részletesebb tájékoztatást a valasztas.hu oldalon találhatnak.

 

Sajóbábonyban településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 65 fő, az egyéni listás jelölt jelöléséhez szükséges ajánlások száma: 22 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 123. § (2) bekezdése alapján nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

 

Király Gáborné

HVI vezető