2020. február 23. vasárnap. Ma Alfréd, holnap Mátyás ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – tűzifa pályázat

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz pályázatot nyújtott be. A pályázaton a szociálisan rászorulók részére 305 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlására nyílt lehetőség.

Szociális célú tűzifa iránti kérelmet nyújthat be az a sajóbábonyi lakos, ahol:

– a közös háztartásban élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 142.500.-Ft-ot,

– egyedül élő esetében jövedelme nem haladja meg a 156.750.-Ft-ot

és vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

A tűzifa támogatás iránti kérelmek beadási határideje: 2019. november 20. (Szerda)

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A kérelmet az átmeneti segély iránti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványon lehet benyújtani, mely átvehető a Polgármesteri Hivatalban és letölthető a www.sajobabony.hu honlapról itt.

 

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat!

A tűzifa kiosztására várhatóan 2020. január-február hónapban kerül sor.

A tűzifa kérelmek elbírálását meghatározó rendelet megtekinthető itt.

 

 

 

Sajóbábony, 2019. október 15.

 

Király Gáborné s.k.

Jegyző