Akadálymentes változat

2020. augusztus 5. szerda. Ma Krisztina, holnap Berta, Bettina ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – szálláshely-szolgáltatók ellenőrzési ütemterve 2020. év

Sajóbábony Város Önkormányzata jegyzője közhiteles nyilvántartást vezet Sajóbábony város közigazgatási területén működő szálláshelyekről.

 

Általános megállapítások:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 7/A § (3) bekezdése alapján a jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

 

Hatáskört és illetékességet megállapító jogszabály:

Korm. rend. 3. §

 

Ellenőrzésre irányadó jogszabályok:

 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ákr.)
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet

 

Ellenőrzés területi hatálya:

Sajóbábony város közigazgatási területe

 

Ellenőrzés személyi hatálya:

Sajóbábony város közigazgatási területén szálláshelyet üzemeltetők

 

Ellenőrzésre kijelölt ügyfelek száma: 0 db

 

Ellenőrzés időszaka: 2020. január – 2020. december

 

Ellenőrzés ütemezése: éves

 

Ellenőrzés célja:

Korm. rend. 7/A § (4) bekezdése alapján annak ellenőrzése, hogy

 1. a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
 2. a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztika Adatszolgáltató Központ irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
 3. a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban foglalt rendelkezéseknek, és
 4. a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenységének rendeletbe foglalt feltételeinek

 

Ellenőrzés eszközei, módja, menete:

 1. Az ellenőrzéssel érintett üzemeltetőknél a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni ellenőrzést végeznek, melyek során feltárják és jegyzőkönyvben rögzítik a hiányosságokat.
 2. Az ellenőrzés lezárásaként az elkészült jegyzőkönyv egy példányát az ügyfeleknek átadják.

 

Ellenőrzés jogkövetkezményei:

A Korm. rend. 14. § (1) bekezdése alapján a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatóság előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével – határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,
 2. ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,
 3. ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ben meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséit, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,
 4. azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásában nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,
 5. ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

 

 

Sajóbábony, 2019. november 29.

 

 

Király Gáborné sk.

      jegyző