Akadálymentes változat

2020. augusztus 12. szerda. Ma Klára, holnap Ipoly ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás az óvodaköteles, tanköteles gyermekek és tanulók nyilvántartását érintő változásokról

Kedves Szülők!

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet 20. § (2) bekezdése alapján óvodaköteles gyermek esetében a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Bejelentési kötelezettség teljesítésének ideje: 2020. május 21-től 2020. június 04-ig

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 91.§ (1) bekezdése szerint magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét egyéni munkarend alapján Magyarországom működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti.

Az Nkt. 91. § (2) bekezdése alapján tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és az Oktatási Hivatalnak.

 

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy fenti jogszabályhelyeken alapuló bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

  

Sajóbábony, 2020. február 11.

 

 Király Gáborné

     jegyző