Akadálymentes változat

2020. szeptember 27. vasárnap. Ma Adalbert, holnap Vencel ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – beiskolázási támogatás

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2020. (VI. 30.) önkormányzati határozatában döntött a beiskolázási támogatásról.

A határozat 1. pontja alapján a Képviselő-testület a Sajóbábonyi állandó lakosú és életvitelszerűen sajóbábonyban élő:

  • középiskolás diákok számára 9. osztályától kezdődően a tanuló 18. életévének betöltéséig 6.000 ,- Ft/fő összegű,
  • a nappali tagozatos egyetemista, főiskolás diákok számára 20.000,- Ft/fő összegű támogatást biztosít.

A támogatási kérelmet 2020. szeptember 30. napjáig kell benyújtani, mely határidő jogvesztő.

A jogosultság megállapításához az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási/hallgatói jogviszony és jövedelem igazolás csatolása szükséges a kérelemhez. Támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. (199.500 Ft)

 

A támogatás kifizetésére a következő hónap 5. napjáig kerül sor.

 

Sajóbábony, 2020. július 04.

 

Király Gáborné sk.

jegyző