Akadálymentes változat

2021. június 15. kedd. Ma Jolán, Vid, holnap Jusztin ünnepli a névnapját.

   

Ajánlattételi kiírás

Ajánlatkérő neve (Fenntartó): Sajóbábony Város ÖnkormányzataAjánlatkérő címe: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.Ajánlatkérő levelezési címe: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.Ajánlatkérő adószáma: 15726054-2-05Fenntartó oktatási hivatal által kiadott azonosítója: 11890010Fenntartó oktatási hivatal nyilvántartása szerinti típusa: városi önkormányzatKépviselő neve: Dr. Szilva István, polgármesterElérhetősége: telefon: 06-46-549-030e-mail: hivatal@sajobabony.huKapcsolattartó: Juhász Judit, óvoda vezetőElérhetősége:telefon: 06-46-549-034e-mail: ovoda@sajobabony.huA beszerzés tárgya:A 2017. április 27-től hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzése az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő óvoda telephelyek részére, az ott feltüntetett óvodai létszám, és az alábbi – valamennyi óvodában kiosztandó-a rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelő - termékek körére vonatkozóan:SorszámMegnevezés1.I/a Félzsíros tej 1/1 2,8%Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatát csak a kiírt termékre tegye meg, annak tükrében, hogy az ajánlatkérő az alábbi varriációban kéri a terméket:literes tej - literes tej - literes tej - literes tejSzerződés típusa:  Szállítási szerződésA szerződés időtartama:  2021/2022. tanévMűszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:Az ajánlattételi felhívás, a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint, egy héten legfeljebb 4 tanítási napon, kedvezményezettenként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a rendelet 3. sz. mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásban rögzíteni.Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat dokumentumokat kell tartalmazniuk: 1.) A rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, adószáma,képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és elérhetőségei.2.) Azon intézmények neve, címe, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást.Amennyiben az adott intézmény tekintetében több telephely érintett, úgy mindegyik telephely címét fel kell tüntetni.3.) A szállító nyilatkozata a rendelet 10. §-ában foglalt pontozási rangsorolásikritériumok tekintetében.4.) Az ajánlattevő nyilatkozata, amennyiben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak ésajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs.5.) Ajánlatát úgy adja meg, hogy az a beszerzés tárgyában meghatározottakon túltartalmazza a 4. §. (1) bekezdésében foglalt elnevezést is.Az ajánlatok benyújtásának módja:Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, vagy elektronikus címre megküldve (a veszélyhelyzetre való tekintettel).levelezési címére: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.elektronikus címére: hivatal@sajobabony.huA borítékon vagy az e-mail tárgyában fel kell tüntetni:” Óvoda- és Iskolatej ellátására ajánlat”Ajánlattétel beérkezési határideje: 2021. május 12.Ajánlatok bontása: 2021. május 13.Bontás helyszíne: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.Az ajánlatok bontására tisztelettel meghívjuk az Ajánlattevőket!Tájékoztatás:Ajánlattevő egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír, egyéb termékeket nem tud figyelembe venni.Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 10. §-a alapján rangsorolni kell.Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe. Az ajánlatkérő csak olyan ajánlatot fogad el, ami minden 1.sz.mellékletben szereplő intézménybe, tagintézményébe kivétel nélkül vállalja a szállítást.Sajóbábony, 2021. május 03.                                                                    Dr. Szilva István                Sajóbábony Város Önkormányzata polgármestere

Ajánlatkérő neve (Fenntartó): Sajóbábony Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

Ajánlatkérő levelezési címe: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

Ajánlatkérő adószáma: 15726054-2-05

Fenntartó oktatási hivatal által kiadott azonosítója: 11890010

Fenntartó oktatási hivatal nyilvántartása szerinti típusa: városi önkormányzat

Képviselő neve: Dr. Szilva István, polgármester

Elérhetősége:

telefon: 06-46-549-030

e-mail: hivatal@sajobabony.hu

Kapcsolattartó: Juhász Judit, óvoda vezető

Elérhetősége:

telefon: 06-46-549-034

e-mail: ovoda@sajobabony.hu

A beszerzés tárgya:

A 2017. április 27-től hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzése az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő óvoda telephelyek részére, az ott feltüntetett óvodai létszám, és az alábbi – valamennyi óvodában kiosztandó-a rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelő – termékek körére vonatkozóan:

Sorszám Megnevezés
1. I/a Félzsíros tej 1/1 2,8%

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatát csak a kiírt termékre tegye meg, annak tükrében, hogy az ajánlatkérő az alábbi varriációban kéri a terméket:

literes tej – literes tej – literes tej – literes tej

Szerződés típusa:  Szállítási szerződés

A szerződés időtartama:  2021/2022. tanév

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlattételi felhívás, a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint, egy héten legfeljebb 4 tanítási napon, kedvezményezettenként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a rendelet 3. sz. mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásban rögzíteni.

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat dokumentumokat kell tartalmazniuk:

1.) A rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, adószáma,

képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és elérhetőségei.

2.) Azon intézmények neve, címe, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást.

Amennyiben az adott intézmény tekintetében több telephely érintett, úgy mindegyik telephely címét fel kell tüntetni.

3.) A szállító nyilatkozata a rendelet 10. §-ában foglalt pontozási rangsorolási

kritériumok tekintetében.

4.) Az ajánlattevő nyilatkozata, amennyiben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,

hogy

  • az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak és
  • ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs.

5.) Ajánlatát úgy adja meg, hogy az a beszerzés tárgyában meghatározottakon túl tartalmazza a 4. §. (1) bekezdésében foglalt elnevezést is.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

  • Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, vagy elektronikus címre megküldve (a veszélyhelyzetre való tekintettel).

levelezési címére: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

elektronikus címére: hivatal@sajobabony.hu

  • A borítékon vagy az e-mail tárgyában fel kell tüntetni:” Óvoda- és Iskolatej ellátására ajánlat”

 

Ajánlattétel beérkezési határideje: 2021. május 12.

Ajánlatok bontása: 2021. május 13.

Bontás helyszíne: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

 

Az ajánlatok bontására tisztelettel meghívjuk az Ajánlattevőket!

 

Tájékoztatás:

Ajánlattevő egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír, egyéb termékeket nem tud figyelembe venni.

Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 10. §-a alapján rangsorolni kell.

Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe. Az ajánlatkérő csak olyan ajánlatot fogad el, ami minden 1.sz.mellékletben szereplő intézménybe, tagintézményébe kivétel nélkül vállalja a szállítást.

 

  1. melléklet elérhető itt.

 

Sajóbábony, 2021. május 03.

 

                                                Dr. Szilva István

                Sajóbábony Város Önkormányzata polgármestere