Akadálymentes változat

2021. június 15. kedd. Ma Jolán, Vid, holnap Jusztin ünnepli a névnapját.

   

2021. évi hatósági ellenőrzési ütemterv – kereskedelem

Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokú kereskedelmi hatóság 2021. évi hatósági ellenőrzési terve Készült az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-a alapján. Általános megállapítások: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 9. §-a, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény 25. §-a értelmében a jegyző ellenőrzi a kereskedők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, ide értve a kereskedők nyilvántartásba vett adatainak változására, a tevékenység megszüntetésére irányuló bejelentések megtételét is. Az ellenőrzés célja: A vonatkozó jogszabályi előírások betartása, a nyilvántartás közhitelességének, valamint a kereskedelmi tevékenység törvényes működésének biztosítása, a fogyasztók érdekeinek, ugyanakkor a vállalkozás szabadságának figyelembe vételével. Ellenőrzés kiemelt szempontjai: Az adatváltozások, a végzett tevékenység, forgalmazott termékek módosításának, valamint a tevékenység megszűnésének bejelentése. Az üzletekről vezetett nyilvántartást alapul véve szúró próbaszerűen történik az ellenőrzés. Ellenőrzési időszak: 2021. május 12. – 2021. december 31. Ellenőrzés eszközei, módja, menete: 1.	Az érintett kereskedőkhöz a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal munkatársa iratbekéréssel, tájékoztatás kéréssel fordulhat, valamint helyszíni ellenőrzést végezhet. 2.	A helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél megkapja. 3.	Az ellenőrzés során összevetésre kerül a kereskedő legutolsó működési engedélyben, igazolásban és a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvbe foglaltak a kereskedőkről vezetett hatósági nyilvántartásunk és a cégnyilvántartás adataival. Ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan. A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: Az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok esetén a Ker. tv. 9. § (4) és (4a) bekezdéseiben, a Korm. rend. 27. §-ban, a Szolg. tv. 25. §-ban meghatározott szankciók valamint intézkedések kerülhetnek alkalmazásra. Ellenőrzések koordinálásáért felelős személy: dr. Jelcs Zita Gabriella, igazgatási ügyintéző Ellenőrzést szabályozó jogszabályok: •	az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) •	a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Ker. tv.) •	a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól        szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.) •	a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)    Kormányrendelet (Korm. rend.) •	a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény  Sajóbábony, 2021. május 12. Király Gáborné    JegyzőSajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokú kereskedelmi hatóság 2021. évi hatósági ellenőrzési terve

Készült az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-a alapján.

 

Általános megállapítások:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 9. §-a, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény 25. §-a értelmében a jegyző ellenőrzi a kereskedők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartását, ide értve a kereskedők nyilvántartásba vett adatainak változására, a tevékenység megszüntetésére irányuló bejelentések megtételét is.

Az ellenőrzés célja:

A vonatkozó jogszabályi előírások betartása, a nyilvántartás közhitelességének, valamint a kereskedelmi tevékenység törvényes működésének biztosítása, a fogyasztók érdekeinek, ugyanakkor a vállalkozás szabadságának figyelembe vételével.

Ellenőrzés kiemelt szempontjai:

Az adatváltozások, a végzett tevékenység, forgalmazott termékek módosításának, valamint a tevékenység megszűnésének bejelentése. Az üzletekről vezetett nyilvántartást alapul véve szúró próbaszerűen történik az ellenőrzés.

Ellenőrzési időszak:

2021. május 12. – 2021. december 31.

 Ellenőrzés eszközei, módja, menete:

 1. Az érintett kereskedőkhöz a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal munkatársa iratbekéréssel, tájékoztatás kéréssel fordulhat, valamint helyszíni ellenőrzést végezhet.
 2. A helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél megkapja.
 3. Az ellenőrzés során összevetésre kerül a kereskedő legutolsó működési engedélyben, igazolásban és a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvbe foglaltak a kereskedőkről vezetett hatósági nyilvántartásunk és a cégnyilvántartás adataival.

Ellenőrzések ütemezése:

Az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan.

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:

Az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok esetén a Ker. tv. 9. § (4) és (4a) bekezdéseiben, a Korm. rend. 27. §-ban, a Szolg. tv. 25. §-ban meghatározott szankciók valamint intézkedések kerülhetnek alkalmazásra.

Ellenőrzések koordinálásáért felelős személy:

dr. Jelcs Zita Gabriella, igazgatási ügyintéző

Ellenőrzést szabályozó jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Ker. tv.)
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet (Korm. rend.)
 • a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

 

Sajóbábony, 2021. május 12.

 

Király Gáborné

     Jegyző