Akadálymentes változat

2021. szeptember 22. szerda. Ma Móric, holnap Tekla ünnepli a névnapját.

   

Bérbeadás

Sajóbábony Város Önkormányzata 5 évre bérbeadásra hirdeti meg az Önkormányzat tulajdonát képező (Sajóbábony, 689/45/A/27 hrsz.)  Sajóbábony, Széchenyi út 20. szám alatt lévő 65 m2-es üzlethelyiséget.A bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlő által folytatni kívánt tevékenységhez a helyiség használatára alkalmassá tétele a bérlőt terheli. A pályázni jogosultak köre: egyéni vállalkozó, magánszemély, gazdasági társaság.A fizetendő bérleti díj mértéke: havi 40.625.-FtA pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalhoz 2021. szeptember 8. napjáig.Az ajánlatnak  tartalmaznia kell:a pályázó nevét, címét, a helyiség használatának célját, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, vagy az engedélyt kiállításba helyező okiratot.nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, bizonyítani tudja az éves bérleti díj megfizetését.A bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén az Önkormányzattal szemben követelése nincs,A közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.A közös költség fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik.A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Polgármester versenytárgyalás nélkül dönthet.A Polgármester fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.A licittárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.A licittárgyalás helye: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermeszeptember 10. (péntek) 10,00 óraA licit összege nem lehet kevesebb, mint az éves bérleti díj 20%-a.A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű helyiségbérre tesz ajánlatot.Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőnek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.A visszalépésre a pályázat napjától számított 8 napon belül van lehetőség.Bővebb felvilágosítást az ingatlanról, valamint a helyiség megtekintését a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője biztosítja, aki a 46/549-030 telefonszámon érhető el.A pályázati lap letölthető itt.Sajóbábony Város Önkormányzata 5 évre bérbeadásra hirdeti meg az Önkormányzat tulajdonát képező (Sajóbábony, 689/45/A/27 hrsz.)  Sajóbábony, Széchenyi út 20. szám alatt lévő 65 m2-es üzlethelyiséget.

A bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlő által folytatni kívánt tevékenységhez a helyiség használatára alkalmassá tétele a bérlőt terheli. A pályázni jogosultak köre: egyéni vállalkozó, magánszemély, gazdasági társaság.

A fizetendő bérleti díj mértéke: havi 40.625.-Ft

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalhoz 2021. szeptember 8. napjáig.

Az ajánlatnak  tartalmaznia kell:

  1. a pályázó nevét, címét, a helyiség használatának célját, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, vagy az engedélyt kiállításba helyező okiratot.
  2. nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, bizonyítani tudja az éves bérleti díj megfizetését.

A bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén az Önkormányzattal szemben követelése nincs,

A közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.

A közös költség fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik.

A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.

Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Polgármester versenytárgyalás nélkül dönthet.
A Polgármester fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A licittárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.

A licittárgyalás helye: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

  1. szeptember 10. (péntek) 10,00 óra

A licit összege nem lehet kevesebb, mint az éves bérleti díj 20%-a.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű helyiségbérre tesz ajánlatot.

Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőnek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.

A visszalépésre a pályázat napjától számított 8 napon belül van lehetőség.

Bővebb felvilágosítást az ingatlanról, valamint a helyiség megtekintését a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője biztosítja, aki a 46/549-030 telefonszámon érhető el.

A pályázati lap letölthető itt.