Akadálymentes változat

2023. március 29. szerda. Ma Auguszta, holnap Zalán ünnepli a névnapját.

   

Hirdetmény-TRE módosítás

Hirdetmény- Tájékoztatjuk Önöket, hogy Sajóbábony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajóbábony Város Településrendezési Eszközeinek a módosítását a 64/2022.(III.29.) sz határozatával a 04 hrsz.-ú, jelenleg Má/gy övezetként szabályozott területen pályázati forrásból megvalósulásra tervezett kilátó megépítéséhez a szabályozási feltételének biztosítása céljából támogatta a terület egy részének Zkp övezetté történő módosítását. A területet a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében az önkormányzat partnerségi rendelete szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően - a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a szándékolt változtatást előzetes tájékoztatásként a város honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk. Észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett 2022. június 7-ig adhatják meg írásban Sajóbábony Város Önkormányzata címére (3792 Sajóbábony Bocskai u.2. ), vagy elektronikus levélben a hivatal@sajobabony.hu e-mail.címre. Sajóbábony, 2022. június 1. Dr. Szilva István sk. polgármester

A tájékoztatási dokumentáció elérhető itt: Tájékoztatási dokumentáció