Akadálymentes változat

2020. szeptember 27. vasárnap. Ma Adalbert, holnap Vencel ünnepli a névnapját.

Általános iskola

Iskolánk megújúlt honlapja

Deák Ferenc Általános Iskola

2019.03.19

Az iskola telefonszáma:

Titkárság 30/84-16-964

Igazgató helyettes: 30/839-89-80

Igazgató: 30/75-27-114

Az iskola e-mail címe: iskola@sajobabony.hu

Az iskola honlapja: http://deaksuli.sajobabony.hu

2018.08.29

plakat_189

2018.06.24

A Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola egy kis csipet csapat a jól megrakta szekerét hogy mehessünk kirándulni!

180624-suli

2018.06.20  Vezetőség

intézményvezető: Szűcs Miklósné, oligofrén pedagógia, pszichopedagógia

intézményvezető-helyettes: Kecskeméti Anikó, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium, pedagógia szakos tanár, pedagógus II. Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakvizsga

alsó tagozat

 1. osztály: Plósz Sándorné, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégium, pedagógus II. Horváth Adrienn, általános iskolai tanító informatika műveltségi terület,
 2. osztály: Oroszné Kovács Ildikó általános iskolai tanító rajz szakkollégium, Pintér Sándorné általános iskolai tanító ének szakkollégium, pedagógus II.
 3. osztály: Rusz Lászlóné általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium, Rusz Lászlóné általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium, pedagógus II.
 4. osztály: Dányádi Béláné, általános iskolai tanító, pedagógus II. Mészárosné Türk Katalin, általános iskolai tanító ének szakkollégium, pedagógia szakos tanár

felső tagozat

 1. osztály: Szűcs Izolda magyar nyelv és irodalom-történelem-népművelő szakos tanár, DÖK munkáját segítő pedagógus
 2. osztály: Vékony Sándor, matematika-testnevelés szakos tanár
 3. osztály: Vass Éva, általános iskolai tanító népművelés szakkollégium, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, pedagógus II.
 4. osztály: Éliás Antalné, történelem szakos tanár

Mannheimné Pozsgai Erzsébet: testnevelés szakos tanár

Radnai Gábor: általános iskolai tanító, angol szakos tanár

Szopkó István: műszaki tanár, kémia szakos tanár, oktatásinformatikus, pedagógus II.

Pataki Zoltán: biológia-technika szakos tanár

gyógypedagógus: Káveczki Nóra tanító, pszichopedagógia szakos

óraadó nevelők:

Füvesi Szabina: zeneelmélet, karvezető, szolfézs szakos tanár

Gyurkó Andrea: földrajz-rajz szakos tanár

iskolatitkár: Horváthné Bognár Mónika

technikai dolgozók

Aranyi Mihályné

Kozdrony Katalin

Mogyorósi Ferencné

Oláh Lászlóné

Borza Tamás

2018.04.05  Iskolai beiratkozás

A Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019 -es tanévre iskolánk 1. évfolyamára a beiratkozás ideje:

 1. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között,
 2. április 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között,

A beiratkozás helye:             Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola, 3792 Sajóbábony, Iskola tér 1.

Az iskola körzete Sajóbábony város területe. Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • tartózkodási hely igazolását szolgáló dokumentum (állandó bejelentett lakcím hiányában),
 • TAJ kártya
 • Mindkét szülő személyi igazolványa
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása-előírásai az irányadók.)

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a felügyeleti jogot mindkét szülőnek meg kell jelenni a beiratkozáson

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

A hit-és erkölcstan, valamint etika oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek!

2018.03.20 Pillanatképek iskolánk életéből…

suli1803

Letölthető innen

2017.10.06 Határtalanul

 171006_hatartalanul

2017.09.14  Szorgos munka

Pillanatképek egy hétvégei munkáról az iskolánkban. Akikre Büszkék Vagyunk!

További képek a felújításról itt a képgalériában.

 suli_melo2suli_melo1

2017.09.14  Háztartási ismeretek

Pillanatképek az iskolánkban most indult Háztartási ismeretek szakkörről.A diákok nagyon élvezték!!!

20170912_151028 20170912_150910 20170912_150851 20170912_150814 20170912_150808 20170912_150747

2017.09.01  Tanévnyitó

IMG_4873

Ez a tanév is elkezdődött!

Sok csillogó szempár várta ezt a péntek reggelt, amikor újra beléphettek az iskola kapuján és a megújult, szépen kifestett tantermeket elfoglalhatták a diákok.

Az új igazgató asszony, Szűcs Miklósné meglepetéssel szolgált a jelenlévő vendégeknek, szülőknek és főleg a gyerekeknek, amikor is egy terápiás kutyussal „csillaggal” jelent meg a tanévnyitón. Volt is nagy sustorgás a gyerekek között, hogy miért van itt a kutya. Hamar kiderült, hogy mindennap velünk lesz és segít a gyerekek jó hangulatának megteremtésében, kedvességével, játékosságával, szeretetével. Az új célok és lehetőségek lelkesedéssel töltötték el a jelenlévőket.

A legizgatottabbak természetesen a legifjabbak voltak, akik most kezdték az első osztályt és ezen alkalomból a nagyobbak védőszárnyai és ágkoszorúi alatt vonultak be a tornaterembe és foglalták el helyeiket.

Megtekinthettük a gyerekek nyarat idéző táncait és műsorait, amik mosolyt és büszkeséget okoztak mindenkinek.

Reményeink szerint ilyen jó hangulatban folytatódik majd az egész év, erre a tanárok és diákok mosolya a garancia, melyet láthattunk az évnyitó alatt!

A rendezvény képei itt találhatóak!

Vidám tanévet kívánunk! (Miklós Lajos)

***   ***   ***   ***   ***

2017.04.26

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt ”

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására” pályázatra

kettő beadvány érkezett.

Megtekinthetőek az alábbi linkeken keresztül.

Lóy Lászlóné

Szűcs Miklósné

2017.03.09

suli_efm

Emberi Erőforrások Minisztere                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Iskola tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 67. § (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

•         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

•         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/5467-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola- Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527, Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

************************************************************ ********************************************************

Az Általános Iskola fejlődése

Az egyház pedagógiai és kulturális munkája

Közmondású, hogy a múlt század második felében Eötvös terve alapján bevezették az általános tankötelezettséget. Mivel pénz nem volt, állami iskolákat így nem építettek, s az iskolák 90 %-a ténylegesen egyházi tulajdonban voltak községünkben a református és a római katolikus egyház kezében volt az egy-egy tanterem, ill. egy-egy tanerős iskola. Az iskolai oktatás településünkön az 1600-as években kezdődött, erről írásos dokumentum van.

Első tanítója az iskolának Losonczi János iskolamester volt. 1760-ig tanított Demeter János, Rózsa János nevű tanító 1894-ig oktatott.

Az „Oskola-Classist-t” 1755-ben építették. Az épület később annyira rossz lett, hogy renoválták. A volt református iskolát, mely egyben a község kultúrterme volt 1813-ban építették fel. 1878. július 15-i tűzvész elpusztította, majd újraépítették. 1909-1949-ig Harsányi János művészi orgona előadása 4 évtizedes munkája. Feljegyzések szerint iskola felügyelők, „körlátogató urak” rendszeresen látogatták az iskolát, minden alkalommal megjegyzéseket hagytak az iskolakönyvben. A római katolikus egyház kutatások alapján annyit sikerült megtudni 1910-ben már volt katolikus iskola, ahol Blicha István kántortanító tanított 1926-ig. Két évig Loránt Miklós és 1928-1944-ig Vancsó Gyula oktatta a gyerekeket. A tanítás egy 4×5 m2-es helyiségben folyt. Említésre méltó mindkét iskola tanítói zeneszerető emberek voltak. Rózsa János református férfikórust alakított, mely 1950-ben Harsányi János halálával szűnt meg. A katolikus egyház részéről Vancsó Gyula tanító alapította meg az egyházi kórust 19 taggal, mely 1944-ben szűnt meg. A volt római katolikus iskolaépület a jelenlegi községi óvoda, 1927-ben épült.

Az egy tanerős református iskola tanítói voltak: Ditényi Lajos 1860, Árvai Károly 1867 körül Apjok Mihály 1873 körül. Papp Zsigmond 1894-től, Bálint János 1906-1909.  Úgy a református, mint a katolikus iskola egy-egy tanerős volt, bár a tanulói létszám a református iskolában állandóan emelkedett.

 1. 1933/34. évi tanévben már 100 tanuló volt. Később 120-ig is emelkedett, azonban évtizedeken keresztül nem emelték a nevelő létszámot. Egy alkalommal helyeztek ide egy tanítót, de nem tudta helyét elfoglalni, mivel az egyházközség vezetősége nem volt hajlandó az álláshelyet biztosítani.

Az iskolák tanulói létszáma évről évre emelkedett. Egy-egy tankönyv 10-15 éven keresztül is használható volt. A két iskola berendezései: nevelői asztal, padok, szekrények, siralmas állapotban voltak. Szemléltető eszközök csak mutatóban voltak. 1939-ben valósult meg a 8. osztályos népiskola, de ez nem sok változást hozott. Az 1948. június 16-án történt államosítás felfrissülést hozott, mert a két iskola összevonásával részben osztottá alakult, egy alsó és egy felső tagozati csoportra. Az 1949/50 és az 1950/51-es tanévben már 3 tanulócsoport volt, 120 illetve 18 tanulóval. A tanulók és az osztálycsoportok száma a Vegyiművek és egyben a lakótelep felépítése során rohamosan emelkedett. Tehát a régi 2 tanterem már nem volt elég a tanulók befogadására. Az 1952/53. tanévtől kezdve a lakótelepen tervbe vett új iskola felépítéséig a vegyiművek vezetősége átmenetileg a gyárkapu melletti felvonulási épületekben biztosította a tantermeket egyben a belső berendezésről, fűtésről, világításról és a tanulók oda és beszállításáról is gondoskodott. A nevelés korszerűsítése érdekében egy korszerű 8 tantermes tornateremmel és két nevelői lakással rendelkező épületterv készült el.

Ez azonban sajnos nem került megvalósításra, mert helyette típusterv alapján csupán egy négy tantermes iskola épült fel 1953-ban. A felépült iskola tanítás céljára való ünnepélyes átadása 1953. december 25-én volt. Az 1953. december 24-től 1954. január 20-ig tartott téli szünet alatt teljesen új berendezéssel, szemléltető eszközökkel szerelték fel az iskolát. Az első tanítási nap 1954. január 21-én volt.

1954-55. tanévtől kezdve az 1962-63-as tanév végéig Pribus László volt az iskola igazgatója. 1963-tól – 1984-ig Bartus András, 1984-től 1994-ig Polák Zoltánné, 1994-95-ös tanévben Viszneki Istvánné, 1996-tól dr. Czellár Andrásné.  2006-tól ÁMK működik igazgatója: Rusz László, az iskolát, mint intézményegységet Urbán Józsefné vezeti.

1954-ben kezdődött meg a napközi működése, – mely jelenleg is működik – négy csoporttal, 140-es létszámmal. A nagy létszám miatt összevont csoportok is vannak. Az iskola eredetileg négy tanteremre épült, de az épület befogadó képessége a csoportok növekedése miatt maximálisan betöltötte. Már mindjárt kezdetben a színpaddal ellátott előadóteremből is két tantermet kellet kialakítani a vállalat segítségével. Szétnyitható szigetelt deszkafal beépítésével. Később a szigetelés erősítésére függöny került. A hangszigetelés ezzel 40 %-os lett. A fennálló körülmény erősen zavarta a tanítást. A 14 tanulócsoport elhelyezését csak a nevelői szoba feláldozásával tudták megoldani. Úgynevezett orvosi szoba lett a nevelői szoba, de szűk volta miatt a mellette lévő kis portáshelyiség közfalát kivétetve valamivel tágasabb nevelői szobát lehetett kialakítani.

 1. szeptember 6-án alakult meg az első úttörőcsapat, melynek neve Szemere Bertalan volt, később ezt a nevet Kilián Györgyre változtatták.

A 4 tantermes iskola bővítése „B” szárny felépítésével folytatódott 1969-es tervek alapján 1972-es átadással.

A „B” épület emelet ráépítése „C” épület, ami a tornaterem valamint az „E” földszintes épület építése az 1980-as tervek alapján épültek, amit 1982. július 30-án adtak át.

Az építés során elkészült az épület központi fűtése, melyet olajkazánnal oldottak meg.

Az építéssel egy időben elkészült a bitumenes udvar is. A fa nyílászárók cseréje műanyagra 1988-ban történt, de csak az anyaépületben (A).

A meglévő központi fűtés kazáncseréje gázüzemű kazánra 1994-ben történt.

1996-ban a napközi épülete megszűnt, és a technika szertárból lett leválasztva a könyvtár helyisége.

 1. április 9-én került sor a konyha átadására, ahol a tanulók kulturáltan étkeznek.

A beázások megakadályozására, a magastetősítés 1998-as beruházás volt.

A tornaterem festése a menyezettel együtt 1999-ben valósult meg.

Az iskola homlokzatának átszínezése 2000 szeptemberében történt.