2017. október 19. csütörtök. Ma Nándor, holnap Vendel ünnepli a névnapját.

Polgármesteri Hivatal

Név: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal
Cím.: 3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2.
Telefon: 46/549-030
Fax.: 46/549-031
Web.: www.sajobabony.hu
E-mail.: hivatal@sajobabony.hu

Polgármester: dr. Szilva István
Elérhetősége: 46/549-030
Ügyfélfogadási ideje: minden páros héten szerdán 08:00-12:00 óráig és 13:00-15:30-óráig
Alpolgármester: Hubai Krisztián
Jegyző: Király Gáborné
Elérhetősége: 46/549-030
Ügyfélfogadási ideje: minden páratlan héten szerdán 08:00-12:00 óráig és 13:00-15:30-ig

Ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek: 8:00-12:00

A Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:

Név Beosztás Elérhetőség
dr. Szilva István polgármester 46/549-030
Király Gáborné jegyző 46/549-030
Dolgozó neve Ügykör Ellátott ügykör Elérhetősége: Nyomtatványok
Bodnár Sándor (közterület-felügyelő) Közterület-felügyelet Közreműködés az állategészségügyi feladatok ellátásában, a közterület, az épített és természeti környezet tisztántartásában, a település szintű rendezvények biztosításában. Önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonvédelmi feladatok ellátása. Szabs-ba ütköző cselekmények megelőzése, megakadályozása, intézkedés megtétele. 46/549-030/2 kozterulet@sajobabony.hu
Erdei Erika (igazgatási ügyintéző) Gyámügy, hagyatéki ügy, kereskedelmi ügy Vezeti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyilvántartását. Ellátja a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos feladatokat.Hagyatéki ügyintézés. Kereskedelmi üzletek, szálláshelyek nyilvántartása, működésüknek engedélyezése. Telepengedélyek kiállítása, telepek nyilvántartásának vezetése. Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása. 46/549-030/8 erdei.erika@sajobabony.hu Nyomtatványok
Fodor Valéria (adóügyi ügyintéző) Adóügy A helyi adók (építmény, iparűzési, kommunális) és gépjárműadó kivetése, adóbevallások beszedése, felülvizsgálata, adó-és értékbizonyítványok, adóigazolások valamint vagyoni bizonyítványok kiállítása. Közreműködik a hagyatéki leltár felvételével kapcsolatos feladatok elvégzésében. Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos ügyek intézése. Földforgalmi törvény előírásaival kapcsolatos ügyek intézése. 46/549-030/6 ado@sajobabony.hu Nyomtatványok
Gál Emese

(gazdálkodási ügyintéző)

Pénzügy Gondoskodik az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról. ÁFA bevallást készít. Beérkező számlák utalása. Folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzéseket végez. Gondoskodik a belső szabályzatok elkészítéséről. OEP finanszírozással kapcsolatos feladatokat végez. Ellátja a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Fiatalok első lakásához jutásának támogatásával kapcsolatos ügyek intézése. 46/549-030/1 penzugy@sajobabony.hu Nyomtatványok
Gyarmatiné Balogh Éva (igazgatási ügyintéző) Igazgatás Ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával valamint a személyügyekkel és az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokat. Testületi ülések előkészítése. 46/549-030/4 anyakonyv@sajobabony.hu Nyomtatványok
Kányáné Sándor Ilona Éva

(igazgatási ügyintéző)

Szociális és igazgatási feladatok Megállapítja a települési támogatás indokoltságát és lehetőségét. Ellátja a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatait.
Üzemagyag elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása. Közfoglalkoztatott munkavállalók munkaközvetítésével kapcsolatos ügyek intézése. Gazos ingatlanok közérdekű védekezésének elrendelése.
46/549-030/8 szocialis@sajobabony.hu Nyomtatványok
Jelcs Zita Gabriella (igazgatási ügyintéző) Titkárság Titkársági feladatok ellátása. A szabálysértési és büntetőeljárás során kiszabott közérdekű munkabüntetésekkel kapcsolatos ügyek kezelése. Koordinálja az óvodai felvételekkel kapcsolatos feladatokat, szervezi, ellenőrzi az iskolai beiratkozásokat, intézményi egyeztetéseket. Elvégzi a társasházak törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt birtokvédelmi eljárással kapcsolatos ügyintézést.

Sajóbábony Város információs lapjának felelős szerkesztője

46/549-030/0 hivatal@sajobabony.hu
igazgatas@sajobabony.hu
Nyomtatványok
Pásztor Barnabás (mezőőr) Mezőőri Szolgálat Sajóbábony Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, zártkeretek, mezőgazdasági ingatlanok továbbá Sajóbábony város közigazgatási területével határos, Sajószentpéter közigazgatási területéhez tartozó, Sajószentpéter Város Önkormányzatával megkötött feladat átadás-átvételi szerződés mellékletében szereplő termőföldek védelme. 46/549-030/2 mezoor@sajobabony.hu
Sári Ádám (műszaki ügyintéző) Városfejlesztés Önkormányzati beruházások előkészítése. Eljár a közútkezelői, engedélyezési és tulajdonosi hozzájárulások előkészítésében. Figyelemmel kíséri a település közterületeinek és közműveinek állapotát. Ellátja a közbiztonsági referens hatáskörébe tartozó, valamint az  Önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataival kapcsolatos feladatokat 46/549-030/7 muszak@sajobabony.hu Nyomtatványok
Selmeciné Antalóczy  Zsuzsa (gazdálkodási ügyintéző)
 
Gazdálkodás Gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról a zárszámadás keretében.

Előkészíti és koordinálja a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között. Figyelemmel kíséri az önkormányzati  költségvetés végrehajtását, pénzügyi egyensúlyát. Felelős a házi pénztár könyvelés gépi feldolgozásáért.

A selejtezési és leltározási eljárás lebonyolítását vezeti, lebonyolítja.

Rendszeres és nem rendszeres szociális segélyek egyeztetése és utalása.

46/549-030/5 gazdalkodas.zsuzsa@sajobabony.hu
Wágner István (közterület-felügyelő) Közterület-felügyelet Közreműködés az állategészségügyi feladatok ellátásában, a közterület, az épített és természeti környezet tisztántartásában a település szintű rendezvények biztosításában. Önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonvédelmi feladatok ellátása. Szabs-ba ütköző cselekmények megelőzése, megakadályozása, intézkedés megtétele. 46/549-030/2 kozterulet@sajobabony.hu
Zoboki Anett (gazdálkodási ügyintéző) Pénztár A pénztárba befizetett összegek kezelése, bizonylatolása. A szociális és gyámügyi segélyek kifizetése a kézhez kapott jogerős határozat alapján.  Ellátja a közfoglalkoztatott munkavállalók felvételével, munkaviszonyuk megszüntetésével, munkaszerződések elkészítésével valamint az anyakönyvi feladatokat. 46/549-030/ penztar@sajobabony.hu