Akadálymentes változat

2020. szeptember 27. vasárnap. Ma Adalbert, holnap Vencel ünnepli a névnapját.

Polgármesteri Hivatal

Név: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal
Cím.: 3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2.
Telefon: 46/549-030
Fax.: 46/549-031
Web.: www.sajobabony.hu
E-mail.: hivatal@sajobabony.hu

Polgármester: dr. Szilva István
Elérhetősége: 46/549-030
Ügyfélfogadási ideje: minden páros héten szerdán 08:00-12:00 óráig és 13:00-15:30-óráig
Alpolgármester: Hubai Krisztián
Jegyző: Király Gáborné
Elérhetősége: 46/549-030
Ügyfélfogadási ideje: minden páratlan héten szerdán 08:00-12:00 óráig és 13:00-15:30-ig

Ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek: 8:00-12:00

A Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:

Név Beosztás Elérhetőség
dr. Szilva István polgármester 46/549-030
Király Gáborné jegyző 46/549-030
Dolgozó neve Ügykör Ellátott ügykör Elérhetősége: Nyomtatványok
Bodnár Sándor (közterület-felügyelő) Közterület-felügyelet Közreműködés az állategészségügyi feladatok ellátásában, a közterület, az épített és természeti környezet tisztántartásában, a település szintű rendezvények biztosításában. Önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonvédelmi feladatok ellátása. Szabs-ba ütköző cselekmények megelőzése, megakadályozása, intézkedés megtétele. 46/549-030/2 kozterulet@sajobabony.hu
Szilváné Csetneki Edina(igazgatási ügyintéző) Szociális igazgatás Vezeti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyilvántartását. Ellátja a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos feladatokat. Hagyatéki ügyintézés.Testületi ülések előkészítése. 46/549-030/8 szilvane.edina@sajobabony.hu Nyomtatványok
Fodor Valéria (adóügyi ügyintéző) Adóügy A helyi adók (építmény, iparűzési, kommunális) és gépjárműadó kivetése, adóbevallások beszedése, felülvizsgálata, adó-és értékbizonyítványok, adóigazolások valamint vagyoni bizonyítványok kiállítása.Közreműködik a hagyatéki leltár felvételével kapcsolatos feladatok elvégzésében.Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos ügyek intézése 46/549-030/6   ado@sajobabony.hu Nyomtatványok
Gál Emese  (gazdálkodási ügyintéző) Pénzügy Ellátja a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.Fiatalok első lakásához jutásának támogatásával kapcsolatos ügyek intézése.ÁFA bevallások, belső szabályzatok, az Önkormányzat és intézményei alapító okiratainak elkészítése és aktualizálása. A vállalkozásokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolások elkészítése. Pénzügyi kifizetések teljesítése. 46/549-030/1 gazdalkodas@sajobabony.hu Nyomtatványok
Gyarmatiné Balogh Éva (igazgatási ügyintéző) Igazgatás Ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával valamint a személyügyekkel és az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokat. Testületi ülések előkészítése. 46/549-030/4 anyakonyv@sajobabony.hu Nyomtatványok
Semseyné Kovács Anita
(igazgatási ügyintéző)
Szociális és igazgatási feladatok Megállapítja a települési támogatás indokoltságát és lehetőségét. Ellátja a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatait.
Gondoskodik a méltányossági közgyógyellátási igazolványok kiállításáról
46/549-030/8 szocialis@sajobabony.hu Nyomtatványok
dr. Jelcs Zita Gabriella (igazgatási ügyintéző) A szabálysértési és büntetőeljárás során kiszabott közérdekű munkabüntetésekkel kapcsolatos ügyek kezelése. Koordinálja az óvodai felvételekkel kapcsolatos feladatokat, szervezi, ellenőrzi az iskolai beiratkozásokat, intézményi egyeztetéseket. Kereskedelmi üzletek, szálláshelyek nyilvántartása, működésüknek engedélyezése. Telepengedélyek kiállítása, telepek nyilvántartásának vezetése.  Elvégzi a társasházak törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt birtokvédelmi eljárással kapcsolatos ügyintézést. 46/549-030/5 drjelcszita@sajobabony.hu
igazgatas@sajobabony.hu
Nyomtatványok
Petrovszki Mónika(igazgatási ügyintéző)  Titkárság Titkársági feladatok ellátása. 46/549-030/0
hivatal@sajobabony.hu
Nyomtatványok
Pásztor Barnabás (mezőőr) Mezőőri Szolgálat Sajóbábony Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, zártkeretek, mezőgazdasági ingatlanok továbbá Sajóbábony város közigazgatási területével határos, Sajószentpéter közigazgatási területéhez tartozó, Sajószentpéter Város Önkormányzatával megkötött feladat átadás-átvételi szerződés mellékletében szereplő termőföldek védelme. 46/549-030/2 mezoor@sajobabony.hu
Sári Ádám (műszaki ügyintéző) Városfejlesztés Önkormányzati beruházások előkészítése. Eljár a közútkezelői, engedélyezési és tulajdonosi hozzájárulások előkészítésében. Figyelemmel kíséri a település közterületeinek és közműveinek állapotát. Ellátja a közbiztonsági referens hatáskörébe tartozó, valamint az  Önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataival kapcsolatos  feladatokat.Közérdekű védekezés elrendelése gazos ingatlanok esetében. 46/549-030/7 muszak@sajobabony.hu Nyomtatványok
Selmeciné Antalóczy  Zsuzsa (gazdálkodási ügyintéző)
 
Gazdálkodás A selejtezési és leltározási eljárás lebonyolítását vezet, lebonyolítja. Rendszeres és nem rendszeres szociális segélyek egyeztetése és utalása. Gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról a zárszámadás keretében. Előkészíti és koordinálja a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között. Figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetés végrehajtását, pénzügyi egyensúlyát. 46/549-030/1  gazdalkodas.zsuzsa@sajobabony.hu
Wágner István (közterület-felügyelő) Közterület-felügyelet Közreműködés az állategészségügyi feladatok ellátásában, a közterület, az épített és természeti környezet tisztántartásában a település szintű rendezvények biztosításában. Önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonvédelmi feladatok ellátása. Szabs-ba ütköző cselekmények megelőzése, megakadályozása, intézkedés megtétele. 46/549-030/2 kozterulet@sajobabony.hu
Zoboki Anett (gazdálkodási ügyintéző) Pénztár Felelős a házi pénztár könyvelés gépi feldolgozásáért. A pénztárba befizetett összegek kezelése, bizonylatolása.
A szociális és gyámügyi segélyek kifizetése a kézhez kapott jogerős határozat alapján.  Ellátja a közfoglalkoztatott munkavállalók felvételével, munkaviszonyuk megszüntetésével, munkaszerződések elkészítésével valamint az anyakönyvi feladatokat
46/549-030/ penztar@sajobabony.hu
Kecskés Andrea (gondozónő) Gondozás Házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátása. 46/549-030/ gondozas@sajobabony.hu