Akadálymentes változat

2021. január 16. szombat. Ma Gusztáv, holnap Antal, Antónia ünnepli a névnapját.

Aktuális pályázatok

 

2020.07.13

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

kisgyermeknevelő 3 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Kossuth út 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget,képzettséget igazoló okiratok másolata
 •       Erkölcsi bizonyíítvány
 •       Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul mind a Kiíró, mind a fenntartó általi személyes adatainak kezeléséhez,
 •       Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 10/A §. (1) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 06-70/882-8696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-189/2020. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő 3 fő.

vagy

 •       Elektronikus úton Juhász Judit részére a ovoda@sajobabony.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Juhász Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek. A nyertes pályázó személyéről az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.sajobabony.hu – 2020. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sajóbábony Város Önkormányzata munkavállalóit az alábbi plusz juttatásokban részesíti: keresetkiegészítés, cafeteria, munkaruha,, jutalom, stb.

*******************************************************************

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Kossuth út 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti a bölcsődei csoport napirendjét, a kisgyermeknevelő munkáját, higiéniai és takarítási feladatokat, illetve tálalókonyhai feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés, bölcsődei dajka,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz, Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 06-70/882-8696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-191/2020. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

vagy

 •       Elektronikus úton Juhász Judit részére a ovoda@sajobabony.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Juhász Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2025. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.sajobabony.hu – 2020. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sajóbábony Város Önkormányzata munkavállalóit az alábbi plusz juttatásokban részesíti: keresetkiegészítés, cafeteria, munkaruha,, jutalom, stb.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2020.06.22

Óvodai pályázat, 2 fő óvodapedagógus munkakörre. Jelentkezési határidő 2020.07.15.

2020.02.17

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha
mini bölcsődei csoport
kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése.Adaptáció segítése, egyéni bánásmód biztosítása, a gyermekek feltétel nélküli elfogadása.Együttműködés a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés, kisgyermekgondozó, nevelő,
 •       Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kommunikációs képesség,,
 •       Kiváló szintű a szakma iránti elkötelezettség,,
 •       Kiváló szintű gyermekszeretet empátia megbízhatóság,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz,az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok /oklevelek másolata
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 46549034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Személyesen: Juhász Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el,fenntartja a jogot a pályázatok eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk.A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.sajobabony.hu – 2020. február 4.

 

2020.02.05 /a teljes dokumentumért kattintson a hirdetményre/

 

2020.02.05 /a teljes dokumentumért kattintson a hirdetményre/

2019-10-24

A Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet
gépkocsivezető, anyagbeszerző
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Sajóbábony és változó
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Elsősorban 9 fő szállítására alkalmas személygépkocsi vezetése, valamint az önkormányzat működése során szükségessé vált anyagbeszerzések lebonyolítása. A gépjárművel kapcsolatos műszaki feladatok ellátása, szabad kapacitás terhére a Polgármesteri Hivatalban karbantartási, egyéb technikai feladatok végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
középfokú képesítés
B kategóriás vezetői engedély
cselekvőképesség
büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gépkocsi vezető,anyagbeszerző
vagy
Elektronikus úton a hivatal@sajobabony.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

2019-10-04

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

B-A-Z megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

Az 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi- számviteli, gazdálkodási feladatok; üzemanyag elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzése, bizonylatok kiállítása; utazási utalványok kiállítása, nyilvántartása; a költségvetési szerv működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések belső szabályzatainak elkészítése, jogszabályi változások átvezetése; a belső kontrollrendszerhez kötődő ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével a szabálytalanságok kezeléséhez, valamint a kockázatkezelési rendszerhez kötődő feladatok elvégzése; önkormányzati pályázatok kezelése, pénzügyi elszámolások elvégzése; közbeszerzési referensi feladatok ellátása, igazgatási feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Sajóbábony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi végzettség alapszak, vagy főiskolai végzettség – közgazdász
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérést igazoló postai ajánlott feladóvevény másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Gáborné jegyző nyújt, a 46-549-030 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált./2925-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző
 • Személyesen a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – az előzetes értékelés alapján, személyes elbeszélgetés és a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.sajobabony.hu  – 2019. október 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén az önkormányzat új szolgálati lakást biztosít 2020. március 1. napjától.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 4.

 

 

2019-05-09

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján, a helyi Pedagógiai Program megvalósításával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, óvodapedagógus,
 •       Fényképes szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó szintű kommunikációs készség,
 •       Jó szintű együttműködőkészség,
 •       Kiváló szintű gyermekszeretet,
 •       Jó szintű terhelhetőség,
 •       Kiváló szintű szakmai elhivatottság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 46549034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-114/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •       Elektronikus úton Juhász Judit részére a ovoda@sajobabony.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.sajobabony.hu – 2019. május 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

2019-04-10

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi- számviteli, gazdálkodási feladatok; üzemanyag elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzése, bizonylatok kiállítása; utazási utalványok kiállítása, nyilvántartása; a költségvetési szerv működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések belső szabályzatainak elkészítése, jogszabályi változások átvezetése; a belső kontrollrendszerhez kötődő ellenőrzési nyomvonal figyelembe vételével a szabálytalanságok kezeléséhez, valamint a kockázatkezelési rendszerhez kötődő feladatok elvégzése; önkormányzati pályázatok kezelése, pénzügyi elszámolások elvégzése; közbeszerzési referensi feladatok ellátása, igazgatási feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Sajóbábony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók, az irányadók.

Pályázati feltételek:

©     Magyar állampolgárság.

©     Cselekvőképesség,

©     Büntetlen előélet,

©     Főiskola, közgazdász,

 

©     Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett – Legalább 3-5 év

szakmai tapasztalat,

©     Közigazgatási szakvizsga,

©     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, ©     Közbeszerzési referens

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

©     45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz

©     végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

©      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérést igazoló postai ajánlott feladóvevény másolata

©     hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Gáborné, jegyző nyújt, a 46/549-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

©     Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Alt/1445-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

©     Személyesen: Király Gáborné, jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – az előzetes értékelés alapján, személyes elbeszélgetés és a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

©     www.sajobabony.hu – 2019. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

2018-01-10

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Pályázati felhívás: itt

2017-12-05

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Beadási határidő: 2017 december 27.

Pályázati felhívás: itt