Akadálymentes változat

2021. július 29. csütörtök. Ma Márta, Flóra, holnap Judit, Xénia ünnepli a névnapját.

EFOP-3.9.2-16-2017- 00054


Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében

 

Mezőcsáti  Város Önkormányzata  Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” címmel támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-3.9.2-16 számú „Humán „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú pályázati felhívásra, mely EFOP-3.9.2-16-2017- 00054 azonosító számon az Irányító Hatóság 317.532.261 Ft támogatásban részesült.

 

A projekt megvalósulása az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén Mezőcsát Város Önkormányzata vezetésével megalakult konzorcium által történik.

 

A projekt célja a humánszolgáltatások minőségi fejlesztése a konzorcium területén, a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, versenyképességük javulása, a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése.

 

A projekt által érintett településeken a közszolgáltatások szükséges kapacitása és szolgáltatás palettája, a sikeres esélykompenzációhoz szükséges szakembergárda elvárt ismeretei kiemelten kezelendő, mivel a nyújtott szolgáltatások köre, integráltsága fejlesztésre szorul. A szakemberek felkészültsége, az alapszolgáltatásokra ráépülő humán kapacitások fejlesztése fontos eleme a területi hátrányok enyhítésének.

 

A projektben tervezett tevékenységek:

 

1.1 Projektelőkészítés: szükségletfeltárás, együttműködések kialakítása, tevékenységek megtervezése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyi humánkapacitások felmérése

 

2.1 Projektmenedzsment,

 

3.1 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

 

4.1 Szakmai programok: a humán szolgáltatásokban dolgozók képzése, a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás, fejlesztés, kompetenciafejlesztés; egészségfejlesztő programok  óvodások  részére,  szülők  részére előadássorozatok, a hátrányos helyzetű  tanulók/gyermekek iskolába/óvodába jutásának támogatása; szülők foglalkoztatását támogató időbeosztásban szabadidős programok szervezése, a hiányzások okainak feltárása, nem formális és informális tanulási formákon  keresztül  a  neveléshez,  képzéshez való hozzáférés biztosítása, iskolán kívüli nyelvtanítás, idegennyelvi kompetencia fejlesztés; ösztöndíjprogram elindítása hátrányos helyzetű tanulók, hallgatók részére, testvérvárosi szakmai tanulmányutak,  tapasztalatcsere.

 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításának helyi igényeken alapuló, a célcsoport számára az informális és nem  formális tanulás területén történő fejlesztések, a személyre szabott szolgáltatások fejlesztésével a társadalmi hátrányok  komplex megközelítéssel történő csökkentéséhez járulnak  hozzá.

 

A humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettsége javul, mely által növekszik az általuk ellátott szolgáltatások minősége és hatékonysága.

 

A projekt tervezett időtartama: 2017.12.01.- 2021.11.30.

 

Projekt tervezett költsége:   317 532 261.-Ft

 

Konzorcium vezető: Mezőcsát Város Önkormányzata

 

Konzorciumi tagok:

 

  • Hejőbába Község Önkormányzata,

 

  • Tiszakeszi Község Önkormányzata,

 

  • Kisgyőr Község Önkormányzata,

 

  • Hejőpapi Község Önkormányzata,

 

  • Emőd Város Önkormányzata,

 

  • Gelej Község Önkormányzata,

 

  • Tiszatarján Község Önkormányzata,

 

  • Sajóbábony Város Önkormányzata,

 

–        Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ.