2024. július 20. szombat. Ma Illés, holnap Dániel, Daniella ünnepli a névnapját.

Archive for szeptember, 2022

Felhívás-Barnakőszén igényfelmérés

Közzétéve: 2022-09-19 -> Semseyné Kovács Anita

FELHÍVÁS! BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS A Belügyminisztérium a kialakult helyzetre való tekintettel – az önkormányzatok bevonásával – felmérést készít a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások számáról és a téli barnakőszén szükségletükről. Erre tekintettel, felhívjuk a településünkön élők figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, és azt a fűtési időszakban használni kívánják, barnakőszén igényüket jelezzék a Polgármesteri Hivatalban A háztartásonként esetlegesen leadott igénylések települési szinten összesítésre kerülnek, azok önmagukban még nem keletkeztetnek jogosultságot fűtőanyag ellátásra. Az igényeket háztartásonként, a barnaszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik 2022. szeptember 29-én 16.00 óráig a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal elérhetőségeinek egyikén (személyesen vagy postai úton a 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. címen, telefonon: 06/46 549-030, e-mailben a hivatal@sajobabony.hu címre az alábbi adatokkal:  név,  lakcím,  a télre megvásárolni kívánt barnakőszén mennyisége mázsában. Király Gáborné sk. jegyző

Meghívó-Testületi ülés

Közzétéve: 2022-09-19 -> Semseyné Kovács Anita

Meghívó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés időpontja: 2022. szeptember 27. (kedd) 10.00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 2. Tájékoztató a 2022. évi költségvetés első félévi teljesítéséről. 3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása. 4. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása. 5. Indítványok, bejelentések. Sajóbábony, 2022. szeptember 16. Tisztelettel: dr. Szilva István sk. polgármesterMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2022. szeptember 27. (kedd) 10.00 óra

Az ülés helye:                           Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.)

Napirend:

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről.
 2. Tájékoztató a 2022. évi költségvetés első félévi teljesítéséről.
 3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.
 4. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása.
 5. Indítványok, bejelentések.

Sajóbábony, 2022. szeptember 16.                                     

Tisztelettel:

  Szilva István sk.

  polgármester

Tájékoztatás kedvezményes földgáz elszámolásához

Közzétéve: 2022-09-14 -> Semseyné Kovács Anita

Tisztelt Sajóbábonyi Lakosok! szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget. A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül; a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.Lakás: olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővéa) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,b) a főzést, mosogatást és az étkezést,c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése.) a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik. Családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.Az eljárási idő 8 nap.A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.Kérem, hogy a honlapra feltett, e célra készített kérelem nyomtatványt minden pontban kitöltve, minden oldalon aláírtan, letanúzva a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetőségére szíveskedjenek megküldeni: postai úton: a 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. címre, vagyelektronikus úton: ügyfélkapunk keresztül e-papíron, vagyszemélyesen a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalba. A kérelem és nyilatkozat letölthető itt. Király GábornéjegyzőTisztelt Sajóbábonyi Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

 1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Lakás: olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

 1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése.)
 5. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.

Családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Az eljárási idő 8 nap. Bővebben »

Tájékoztatás-Kormányablakbusz

Közzétéve: 2022-09-06 -> Semseyné Kovács Anita

Közlemény

Közzétéve: 2022-09-05 -> Semseyné Kovács Anita

               

Hirdetmény

Közzétéve: 2022-09-02 -> Semseyné Kovács Anita

 HIRDETMÉNY Tájékoztatjuk Önöket, hogy Sajóbábony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2022. (V.31.) határozatával Sajóbábony Város Településrendezési Eszközeinek a 04 hrsz.-ú, jelenleg Má/gy övezetként szabályozott területen pályázati forrásból megvalósulásra tervezett kilátó megépítéséhez a szabályozási feltételének biztosítása céljából támogatta a terület egy részének Zkp övezetté történő módosítását. A területet a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében az önkormányzat partnerségi rendelete szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően - a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a településrendezési eszköz elkészült dokumentációját tájékoztatásként a város honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk, valamint a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban 2022. szeptember 14.–én 15:30 órakor LAKOSSÁGI FÓRUM -ot tartunk, melyre a lakosság, az egyházak, a civil szervezetek képviselőit tisztelettel meghívom. A módosítással kapcsolatos észrevételeket a lakossági fórumon személyesen, vagy a fórum időpontjától számított 8 napig írásban Sajóbábony Város Önkormányzata címére (3792 Sajóbábony Bocskai u.2. ), vagy elektronikus levélben a hivatal@sajobabony.hu e-mail címre. Sajóbábony, 2022. szeptember 2. Dr. Szilva István sk. polgármester

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support