2024. július 20. szombat. Ma Illés, holnap Dániel, Daniella ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – óvodai beiratkozás időpontja

Sajóbábony Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodájába a 2021/2022-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja: 2021. április 26. (hétfő) 08.00-16.00 2021. április 27. (kedd) 08.00-16.00 A beíratás módjai: Elektronikusan: A 2021/2022 nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat (továbbiakban: határozat) alapján a 2021/2022 nevelési évre óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben az ovoda@sajobabony.hu-email címen kell az intézményvezető felé jelezni a beíratni kívánt gyermek nevét, életkorát. A határozat értelmében a beiratkozáshoz szükséges iratokat az első óvodai nevelési napon szükséges bemutatni. Személyesen: Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. Az óvoda felvételi körzete: Sajóbábony Város teljes közigazgatási területe Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodája nemzetiségi neveléssel (roma nemzetiséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése, magyar nyelven, helyi program alapján), továbbá integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkozik. Elérhetőségek: Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha (székhely) Cím: 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. Tel.: 46/549-034 E-mail: ovoda@sajobabony.hu Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodája Cím: 3792 Sajóbábony, Kossuth út 46. Tel.: 46/549-035 E-mail: tagovoda@sajobabony.hu A beíratáshoz szükséges dokumentumok: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája, • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája, • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény, • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat. Az óvodában a 2021/2022-es nevelési év 2021. szeptember hó 1. napjától 2022. augusztus hó 31. napjáig tart. Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2021. szeptember 1. Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus hó 31. napjáig a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt vennie. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt szabálysértést követ el. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon gyermekek számára, akik 2021. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodavezető 2021. május hó 27. napjáig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. Sajóbábony, 2021. március 04. Király Gáborné sk. jegyző

Sajóbábony Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodájába a 2021/2022-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja:

2021. április 26. (hétfő) 08.00-16.00

2021. április 27. (kedd) 08.00-16.00

 

A beíratás módjai:

Elektronikusan:

A 2021/2022 nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat (továbbiakban: határozat) alapján a 2021/2022 nevelési évre óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni.

Ebben az esetben az    ovoda@sajobabony.hu-email címen kell az intézményvezető felé jelezni a beíratni kívánt gyermek nevét, életkorát. A határozat értelmében a beiratkozáshoz szükséges iratokat az első óvodai nevelési napon szükséges bemutatni.

Személyesen:

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

 

Az óvoda felvételi körzete:

Sajóbábony Város teljes közigazgatási területe

 

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodája nemzetiségi neveléssel (roma nemzetiséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése, magyar nyelven, helyi program alapján), továbbá integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkozik.

Elérhetőségek:

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha (székhely)

Cím: 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

Tel.: 46/549-034

E-mail: ovoda@sajobabony.hu

 

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodája

 

Cím: 3792 Sajóbábony, Kossuth út 46.

Tel.: 46/549-035

E-mail: tagovoda@sajobabony.hu

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

 

Az óvodában a 2021/2022-es nevelési év 2021. szeptember hó 1. napjától 2022. augusztus hó 31. napjáig tart.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja:

2021. szeptember 1.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus hó 31. napjáig a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt vennie.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján

Az a szülő vagy törvényes képviselő

a)aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt

szabálysértést követ el.

Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon gyermekek számára, akik 2021. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

 

Az óvodavezető 2021. május hó 27. napjáig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

 

Sajóbábony, 2021. március 04.

 

Király Gáborné sk.

         jegyző

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support