2024. július 20. szombat. Ma Illés, holnap Dániel, Daniella ünnepli a névnapját.

Archive for október, 2023

Bölcsődei dajka álláspályázat

Közzétéve: 2023-10-31 -> Márton Ferenc


SAJÓBÁBONYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Bölcsődéje
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Részletekért tekintse meg a kiírást! <Kattintson ide.>

Meghívó – Testületi ülés

Közzétéve: 2023-10-25 -> Semseyné Kovács Anita

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés időpontja: 2023. október 31. (kedd) 10.00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 2. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének megtárgyalása. 3. Tájékoztató a szociális konyha 2023. évi munkájáról. 4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása. 5. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, jóváhagyása. 6. Indítványok, bejelentések.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

 Az ülés időpontja:                  2023. október 31. (kedd) 10.00 óra

Az ülés helye:                          Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.)

 

Napirend:

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről.
 2. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének megtárgyalása.
 3. Tájékoztató a szociális konyha 2023. évi munkájáról.
 4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása.
 5. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, jóváhagyása.
 6. Indítványok, bejelentések.

 

Sajóbábony, 2023. október 18.               

 

Tisztelettel:

Szilva István sk.

polgármester

Tájékoztatás

Közzétéve: 2023-10-20 -> Semseyné Kovács Anita

Tájékoztatás-Rágcsálóirtás

Közzétéve: 2023-10-11 -> Semseyné Kovács Anita

Lakossági Tájékoztató! 2023. október 17. napjától Sajóbábony településén belül rágcsálóirtást végez a Barcika-Rovar Kft. A településen belül kihelyezésre kerülő rágcsálóirtó dobozokhoz hozzá nyúlni tilos és veszélyes. A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely embere és háziállatra veszélyes lehet. A véralvadás gátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin. Felelős gázmester: Hudák Péter, Telefon: 06/20 965-1612 A fent említett elérhetőségen kapnak felvilágosítást az irtásról, és a használt készítmények biztonsági adatlapjairól. Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok rágcsálóirtó készítménnyel történő feltöltését, illetve a rágcsálódobozok pótlását az Önkormányzat anyagilag nem finanszírozza meg a lakosság részére, ezért minden lakos a saját költségén veheti igénybe a vállalkozótól ezt a szolgáltatást. A rágcsálóirtó dobozok feltöltése 1.500.- Forint/doboz. A rágcsálóirtó új doboz, feltöltve pedig 3.500 Forint/doboz. A rágcsálóirtási igényüket a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban (3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2.) tehetik meg, vagy a 46/549-030-as telefonszámon. Sajóbábony Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ

Közzétéve: 2023-10-11 -> Ács Timea

Sajóbábony Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre. Bővebb információ az alábbi plakáton:

Társasházi ingatlanok bérbeadása

Közzétéve: 2023-10-06 -> Semseyné Kovács Anita

H I R D E T M É N Y Társasházi ingatlanok bérbeadására Sajóbábony Város Önkormányzata (cím: 3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2. adószám: 15726054-2-05) Képviselő-testületének Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 10/1995. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 12. C. § alapján pályázatot ír ki a 3792 Sajóbábony Széchenyi út 3. szám alatt található társasházban 5 db összkomfortos, teljeskörűen kialakított lakás bérbeadására. A bérbeadás időtartama: határozott, 5 év A lakások bérleti díja: 800 Ft/m2/hó A bérbeadásra meghirdetett lakások címe, alapterülete, helyiségei: Emelet/ajtó Cím - Hrsz. Sajóbábony, Széchenyi út 3. Lakás alapterülete Havi bérleti díj A lakás helyiségei 1) I/3. lakás 689/42/A/3. 62,69 m2 50.152 Ft, (ötvenezeregyszázötvenkettő forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba 2) I/4. lakás 689/42/A/4. 62,32 m2 49.856 Ft, (negyvenkilencezernyolcszázötvenhat forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (tusolóval), szoba, nappali szoba 3) II/8. lakás 689/42/A/8. 63,95 m2 51.160 Ft, (ötvenegyezeregyszázhatvan forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba 4) II/9. lakás 689/42/A/9. 62,72 m2 50.176 Ft, (ötvenezeregyszázhetvenhat forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba 5) II/10. lakás 689/42/A/10. 62,19 m2 49.752 Ft, (negyvenkilencezerhétszázötvenkettő forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (tusolóval), szoba, nappali szoba Minden lakás külön, egyedi mérőórával (víz, gáz, áram) illetve konyhabútorral, redőnnyel és szúnyoghálóval felszerelve kerül átadásra. A társasházban a földszinten kialakított közös tároló helyiség babakocsi, kerékpár tárolására alkalmas. A pince szinten további tároló helyiség bérelhető. Az ingatlan előtt parkolási lehetőség biztosított. A lakások megtekintése: a Polgármesteri Hivatalban telefonon (46/549-030) vagy személyesen történő előzetes regisztrációt követően 2023. október 12. (csütörtök) 08-17 óra között. Bérbeadás feltételei: a pályázó • legalább érettségivel és • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 6 hónap folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik. • nagykorú, és családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem – az együtt költöző családtagok jövedelemét is figyelembe véve – eléri vagy meghaladja a szociális vetítési alap négyszeresét, (114.000.- Ft/fő) egyedül élő esetében a szociális vetítési alap nyolcszorosát (228.000.- Ft) • az Önkormányzat és intézményei felé semmilyen tartozása nincs, • 50.000, - Ft szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt, a pályázati hirdetményben foglaltak szerint befizette. 2 Nem létesíthető lakásbérleti jogviszony: azzal a személlyel, • aki Sajóbábony város közigazgatási területén lakástulajdonnal rendelkezik, • akinek vagy a vele együtt költöző családtagjának önkormányzati tulajdonú lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve az átmeneti elhelyezésre vonatkozó bérleti jogviszonyt. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban kell benyújtani, a hirdetményben megjelölt kérelem nyomtatványon, melyhez csatolni kell: • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul. • a legalább 6 hónap folyamatos munkaviszonyt és jövedelmét igazoló dokumentumokat, • az iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, • igazolást, hogy az önkormányzat és intézményei felé semmilyen tartozása nincs, • nyilatkozatot arról, hogy Sajóbábony város közigazgatási területén rendelkezik-e lakástulajdonnal. A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőig, a szükséges igazolásokkal, nyilatkozattal hiánytalanul benyújtotta. A pályázat benyújtásának helye: • postai úton Sajóbábony Város Önkormányzata címére (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) kell megküldeni vagy • lezárt borítékban a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. II. emelet) titkárságán lehet leadni. A borítékra minden esetben rá kell írni „Pályázat – Társasházi lakásbérlés” A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 24. (kedd) 12,00 óra A határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. Szerződéskötési biztosíték összege: 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint, melyet legkésőbb 2023. október 24. (kedd) 12,00 óráig a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal pénztárában történő befizetéssel vagy Sajóbábony Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734004-15349112-00000000 számú számla számára történő átutalással kell letétbe helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a lakbérbe beszámításra kerül. A versenytárgyalás végén a nyertest és a második helyezettet, sorsolás esetén a pályázók sorrendjét és a nyertes pályázót kell kihirdetni és az általuk befizetett szerződéskötési biztosíték összegét a bérleti szerződés megkötéséig letétben kell tartani, többi pályázó esetében visszafizetésre kerül. A versenytárgyalás helye: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. A versenytárgyalás ideje: 2023. október 26. (csütörtök) 9,00 óra A versenytárgyaláson az vehet részt, aki: • kérelmét és a szükséges igazolásokat az előírt határidőben benyújtotta, • a szerződéskötési biztosíték befizetését igazolja. A versenytárgyalást a Polgármesteri Hivatal folytatja le, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A pályázók személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt a versenytárgyaláson. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Több pályázó esetén Amennyiben egy lakásra több pályázat érkezik, úgy a versenytárgyalást az nyeri meg és az köthet a lakásra bérleti szerződést, aki pályázati felhívás szerinti lakbér megfizetését a legtöbb hónapra - amely maximum 6 hónap lehet - előre egy összegben a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja. A lakbér megfizetésére vonatkozó több azonos ajánlat esetén: Sorsolással kell megállapítani a pályázók sorrendjét, és a nyertes pályázót. 3 Amennyiben a versenytárgyalás nyertese – neki felróható okból – visszalép, úgy az általa letétbe helyezett szerződéskötési biztosítékot elveszíti. Ebben az esetben a bérbeadó jogosult a második helyezett pályázónak a bérleti szerződés megkötésére 5 napon belül ajánlatot tenni, aki – neki felróható okból történő – visszalépése esetén az általa letétbe helyezett szerződéskötési biztosítékot szintén elveszíti. A versenytárgyalást akkor is eredményesnek kell tekinteni, ha a tárgyaláson csak egy pályázó jelenik meg. Új pályázati hirdetményt kell a Polgármesteri Hivatalnak közzétenni, ha • valamennyi pályázó visszalép a szerződéskötéstől, • a versenytárgyalás eredménytelen. A bérleti szerződés megkötése: A bérleti szerződést a pályázat nyertesével 8 napon belül kell megkötni. A szerződés határidőben történő megkötése esetén a második helyezett pályázó részére a szerződéskötési biztosíték összegét haladéktalanul vissza kell fizetni. Óvadék összege: A szerződés megkötésének további feltétele az óvadék megfizetése, melynek mértéke a bérleti díj kétszeresének megfelelő összeg. A bérleti jogviszony megszűnésével egyidejűleg az óvadék igénybe nem vett összegét a bérlő részére kamatmentesen vissza kell fizetni. A lakásokat a bérlők előreláthatólag 2023. december 1. napjától vehetik birtokba. Egyéb tudnivalók:  az elnyert bérleti jog tovább nem adható,  a bérbeadó kizárólag a nyertes pályázóval köt bérleti szerződést,  a bérleti díj összege nem tartalmazza a közüzemi díjakat és közös költséget. Sajóbábony Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánítására, az ingatlan bérbeadásától való elállásra. Amennyiben a versenytárgyalást eredménytelenné nyilvánítja vagy a bérbeadási szándékától eláll, az 50.000 Ft szerződéskötési biztosíték a befizető részére visszafizetésre kerül. A lakások bérbeadásáról bővebb felvilágosítás kérhető a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban az alábbi telefonszámon: 46/549-030. A pályázati adatlap letölthető Sajóbábony Város Önkormányzata honlapjáról, (www.sajobabony.hu), vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjétől (3-as ajtó). Sajóbábony, 2023. október 05. dr. Szilva István polgármester sk. Kifüggesztés dátuma: 2023. október 06.

 

 

A társasházi ingatlanok bérbeadására vonatkozó kérelem elérhető itt.

Társasházi ingatlanok értékesítése

Közzétéve: 2023-10-06 -> Semseyné Kovács Anita

H I R D ET M É N Y Társasházi ingatlanok értékesítésére  Sajóbábony Város Önkormányzata (cím: 3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2. adószám: 15726054-2-05) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012. (V.30.) Önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján árverést tűz ki a 3792 Sajóbábony, Széchenyi út 3. szám alatt található társasházban  7 db összkomfortos, teljeskörűen kialakított társasházi lakás értékesítésére. Az árverés helye: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (cím: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. II. emelet) Az árverés ideje:		2023. október 26. (csütörtök) 13,00 óra Az árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése, kikiáltási ára, alapterülete és helyiségei: 3792 Sajóbábony, Széchenyi út 3. szám alatt található 7 db belterületi társasházi lakás, az alábbiak szerint: 	 Emelet/ajtó	 Cím - Hrsz. Sajóbábony, Széchenyi út 3.	 Lakás alapterülete	 Kikiáltási ár* (minimál ajánlat)	 A lakás helyiségei  1)	 I/1. lakás	 689/42/A/1.	 62,27 m2	16.650.000 Ft (tizenhatmillió - hatszázötvenezer forint)	előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba  2)	 I/2. lakás	 689/42/A/2	 64,07 m2	 17.150.000 Ft (tizenhétmillió – egyszázötvenezer forint)	 előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba  3)	 I/5. lakás	 689/42/A/5	 63,48 m2	 17.000.000Ft (tizenhétmillió forint)	előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (zuhanyzóval), szoba, nappali szoba  4)	 I/6. lakás	 689/42/A/6	 81,55 m2	 20.000.000 Ft (húszmillió forint) 	előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, félszoba, nappali szoba gardróbbal  5)	 II/7. lakás	 689/42/A/7	 62,31 m2	 16.650.000Ft (tizenhatmillió- hatszázötvenezer forint)	 előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba  6)	 II/11.	 689/42/A/11	 63,76 m2	 17.050.000Ft (tizenhétmillió-ötvenezer forint)	előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (zuhanyzóval), szoba, nappali szoba  7)	 II/12.	 689/42/A/12	 81,15 m2	 19.950.000 Ft (tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint)	előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, félszoba, nappali szoba gardróbbal *A feltüntetett vételi árak kikiáltási árak, melyek az árverés során a licittárgyaláson változhatnak. A lakások megtekintése: a Polgármesteri Hivatalban telefonon (46/549-030) vagy személyesen történő előzetes regisztrációt követően 2023. október 12. (csütörtök) 08-17 óra között. Közmű ellátottsága, jellemző tulajdonságai: Az ingatlanvezetékes víz-, villamosenergia- és gáz ellátással rendelkezik. Minden lakás külön, egyedi mérőórával (víz, gáz, áram) illetve konyhabútorral, redőnnyel és szúnyoghálóval felszerelve kerül átadásra. A társasházban a földszinten kialakított közös tároló helyiség babakocsi, kerékpár tárolására alkalmas. A pince szinten további tároló helyiség bérelhető. Az ingatlan előtt parkolási lehetőség biztosított. Az ingatlan tehermentesen kerül árverésre. Tájékoztatás arról, hogy az árverésre meddig, milyen módon és hol lehet jelentkezni: Az árveréssel kapcsolatban érdeklődni a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban a 46/549-030-as telefonszámon vagy személyesen lehet. Az árverésre jelentkezni személyesen, vagy meghatalmazott útján 2023. október 24. (kedd) napján 12,00 óráig lehet a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolása mellett. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása esetén az árverező kizárólag vele köti meg a szerződést. A nyertes árverési vevő letétjét be kell számítani a vételárba. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.  Amennyiben az ingatlant az ajánlattevő pályázati forrás igénybevételével kívánja megszerezni, az árverési biztosíték letételén túl, köteles a projekttervet, valamint a pályázat benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozatát becsatolni jelen hirdetményben megjelölt időpontig. Az árverési biztosítékok összege, licitlépcső: 	 Emelet/ajtó	Cím - Hrsz. Sajóbábony, Széchenyi út 3.	 Árverési biztosíték összege	 Licitlépcső 1)	 I/1. lakás	 689/42/A/1.	1.665.000 Ft (egymillió-hatszázhatvanötezer forint)	165.000 Ft (egyszázhatvanötezer forint) 2)	 I/2. lakás	 689/42/A/2	1.715.000 Ft (egymillió-hétszáztizenötezer forint)	171.500 Ft (egyszázhetvenegyzer-ötszáz forint) 3)	 I/5. lakás	 689/42/A/5	1.700.000 Ft (egymillió-hétszázezer forint)	170.000 Ft (egyszázhetvenezer forint) 4)	 I/6. lakás	 689/42/A/6	2.000.000 Ft (kettőmillió forint)	200.000 Ft (kettőszázezer forint) 5)	 II/7. lakás	 689/42/A/7	1.665.000 Ft (egymillió hatszázhatvanötezer forint)	166.500 Ft (egyszázhatvanhatezer-ötszáz forint) 6)	 II/11.lakás	 689/42/A/11	1.705.000 Ft (egymillió-hétszázötezer forint)	170.500 Ft (egyszázhetvenezer-ötszáz forint) 7)	 II/12. lakás	 689/42/A/12	1.995.000 Ft (egymillió-kilencszázkilencvenötezer forint)	199.500 Ft (egyszázkilencvenkilencezer-ötszáz forint) Az árverési biztosíték letétbe helyezésének módja és határideje: Az árverési biztosítékot 2023. október 24. (kedd) 12,00 óráig a Sajóbábony Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734004-15349112-00000000 számú számlájára történő átutalással kell letétbe helyezni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a pályázó nevét és a pályázni kívánt lakás helyrajzi számát. A szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő: A szerződést az eredményes árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. A vételár megfizetésének helye és módja: Értékesítés esetén az árverési vevő köteles a teljes vételárat a szerződés megkötésének időpontjáig Sajóbábony Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734004-15349112-00000000 számú számlájára megfizetni. A lakásokat a tulajdonosok előre láthatólag 2023. december 1. napjától vehetik birtokba. Sajóbábony Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ingatlan értékesítésétől való elállástól. Az értékesítés szándékától való elállás esetén a befizetett árverési biztosíték a befizető részére visszafizetésre kerül.  Az ingatlan Sajóbábony Város Önkormányzata elővásárlási jogának fenntartásával kerül értékesítésre.  Sajóbábony, 2023. október 5.  dr. Szilva István sk.    polgármester A kifüggesztés napja: 2023. október 6.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support