2024. június 22. szombat. Ma Paulina, holnap Zoltán ünnepli a névnapját.

Archive for szeptember, 2023

Tájékoztatás – tűzifa pályázat

Közzétéve: 2023-09-29 -> Semseyné Kovács Anita

 Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz pályázatot nyújtott be. A pályázaton a szociálisan rászorulók részére 216 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlására nyílt lehetőség. Szociális célú tűzifa iránti kérelmet nyújthat be az a sajóbábonyi lakos, ahol: - a közös háztartásban élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 171.000.-Ft-ot, - egyedül élő esetében jövedelme nem haladja meg a 199.500.-Ft-ot és vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. A tűzifa támogatás iránti kérelmek beadási határideje: 2023. október 13. (péntek) A határidő elmulasztása jogvesztő! A kérelmet a települési támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványon lehet benyújtani, mely átvehető a Polgármesteri Hivatalban és letölthető a www.sajobabony.hu honlapról itt. A kérelemhez minden esetben csatolni kell a háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat! A tűzifa kiosztására várhatóan 2023. november-december hónapban kerül sor. (A tűzifa kérelmek elbírálását meghatározó rendelet megtekinthető itt.) Sajóbábony, 2023.09.29. dr. Szilva István s.k. polgármesterSajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz pályázatot nyújtott be. A pályázaton a szociálisan rászorulók részére 216 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlására nyílt lehetőség.

 

Szociális célú tűzifa iránti kérelmet nyújthat be az a sajóbábonyi lakos, ahol:

– a közös háztartásban élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 171.000.-Ft-ot,

– egyedül élő esetében jövedelme nem haladja meg a 199.500.-Ft-ot

és vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A tűzifa támogatás iránti kérelmek beadási határideje: 2023. október 13. (péntek)

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelmet a települési támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványon lehet benyújtani, mely átvehető a Polgármesteri Hivatalban és letölthető a www.sajobabony.hu honlapról itt.

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat!

A tűzifa kiosztására várhatóan 2023. november-december hónapban kerül sor.

(A tűzifa kérelmek elbírálását meghatározó rendelet megtekinthető itt.)

Sajóbábony, 2023.09.29.

 

Szilva István s.k.

polgármester

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – BURSA HUNGARICA

Közzétéve: 2023-09-28 -> Semseyné Kovács Anita

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – BURSA HUNGARICA Sajóbábony Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. • „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS - felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan • „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS – felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3. Bővebb információ a www.sajobabony.hu weboldalon. ”A” típusú pályázati felhívás ”B” típusú pályázati felhívás FELHÍVJUK, A KEDVES PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATI ADATLAPOK KITÖLTÉSÉRE AKKOR LESZ LEHETŐSÉGÜK, AMIKOR A MINISZTÉRIUM ELFOGADJA ÖNKORMÁNYZATUNK CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATÁT! KÉRJÜK A PÁLYÁZÓKTÓL EZEN IDŐTARTAM ALATT A MINISZTÉRIUM ÉS ÖNKORMÁNYZATUNK ÁLTAL KÉRT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK BESZERZÉSÉT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZER FOLYAMATOS FIGYELÉSÉT!

Sajóbábony Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

 

 • „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS – felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan
 • „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS – felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

Bővebb információ a www.sajobabony.hu weboldalon.

”A” típusú pályázati felhívás

”B” típusú pályázati felhívás

FELHÍVJUK, A KEDVES PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATI ADATLAPOK KITÖLTÉSÉRE AKKOR LESZ LEHETŐSÉGÜK, AMIKOR A MINISZTÉRIUM ELFOGADJA ÖNKORMÁNYZATUNK CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATÁT! KÉRJÜK A PÁLYÁZÓKTÓL EZEN IDŐTARTAM ALATT A MINISZTÉRIUM ÉS ÖNKORMÁNYZATUNK ÁLTAL KÉRT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK BESZERZÉSÉT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZER FOLYAMATOS FIGYELÉSÉT!

Tájékoztatás az étkeztetési térítési díjról

Közzétéve: 2023-09-25 -> Semseyné Kovács Anita

Tájékoztatás az étkeztetési térítési díjról Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 219/2022. (XII.06.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy 2023. szeptember 1. napjától a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.A térítési díjából az étkeztetést igénybe vevő, normatív kedvezményre nem jogosult gyermekek esetében az önkormányzat 25% kedvezményt biztosít. Térítési díjkedvezményre az a gyermek jogosult, ahol a kérelmező családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem éri el a megállapítás időpontjában a szociális vetítési alap tízszeresét (285.000.-Ft-ot).A kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelem nyomtatvány letölthető itt vagy elérhető a polgármesteri hivatalban. A díjkedvezmény a kérelem benyújtásának napjától a nevelési év/tanév végéig kerül megállapításra.Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 219/2022. (XII.06.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy 2023. szeptember 1. napjától a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díjából az étkeztetést igénybe vevő, normatív kedvezményre nem jogosult gyermekek esetében az önkormányzat 25% kedvezményt biztosít. Térítési díjkedvezményre az a gyermek jogosult, ahol a kérelmező családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem éri el a megállapítás időpontjában a szociális vetítési alap tízszeresét (285.000.-Ft-ot).

A kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelem nyomtatvány letölthető itt vagy elérhető a polgármesteri hivatalban. A díjkedvezmény a kérelem benyújtásának napjától a nevelési év/tanév végéig kerül megállapításra.

Meghívó – Testületi ülés

Közzétéve: 2023-09-18 -> Semseyné Kovács Anita

M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés időpontja: 2023. szeptember 26. (kedd) 10.00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 2. Tájékoztató a 2023. évi költségvetés első félévi teljesítéséről. 3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása. 4. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása. 5. Indítványok, bejelentések. Sajóbábony, 2023. szeptember 13. Tisztelettel: dr. Szilva István sk. polgármesterMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2023. szeptember 26. (kedd) 10.00 óra

Az ülés helye:                         Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.)

 

Napirend:

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről.
 2. Tájékoztató a 2023. évi költségvetés első félévi teljesítéséről.
 3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.
 4. Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása.
 5. Indítványok, bejelentések.

Sajóbábony, 2023. szeptember 13.                     

Tisztelettel:

Szilva István sk.

polgármester

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Közzétéve: 2023-09-01 -> Márton Ferenc

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy településünk belterületén, 1,541,1 hektár területen, földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. szeptember 1. (péntek), a napnyugta utáni órák (20:00)

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogírót szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennységben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részvére javasolt intézkedések:

 • A szabadban tártolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
 • A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.
 • A kezelt területen termő zöldségedet, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
 • A kezelést végző kocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
 • A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.
 • A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Sajóbábony, 2023. 09. 01.

dr. Szilva István sk.

 polgármester

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support